ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ВЕЋИ БРОЈ ХАВАРИЈА ЗБОГ ПРЕУСМЕРАВАЊА ВОДОСНАБДЕВАЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Осцилације притиска воде у мрежи непосредно пре преусмеравања, као и само преусмеравање водоснабдевања, утицали су на већи број хаварија на водоводној мрежи. Све пријављене хаварије су евидентиране, а сви расположиви ресурси предузећа су усмерени на њихову санацију, која се врши на основу дефинисаних приоритета.

Већи број хаварија на водоводној мрежи због преусмеравања водоснабдевања (фото: архива ВИК ЗР)

Због хаварије која се у понедељак ујутру догодила на фабрици воде ЈКП „Водовод и канализација“ је истог дана у 9 часова преузело водоснабдевање града.

Осцилације у притиску воде у мрежи непосредно пре преусмеравања, као и само преусмеравање водоснабдевања са фабрике воде на „Водовод“ утицали су да након тога дође до већег броја хаварија на градској водоводној мрежи.

У питању је 30-так хаварија, насталих због наглих промена притиска воде и неопходног прекида водоснабдевања због преусмеравања истог. Исти случај се десио и током лета када је било проблема са притском воде која је долазила са постројења и након тадашњег преузимања водоснабдевања од стране „Водовода“.

До краћих прекида водоснабдевања долазиће само у реону места квара и то у случајевима уколико је то неопходно због потребе извођења радова на његовој санацији.

Напомињемо да су све откривене или од стране корисника пријављене хаварије на мрежи евидентиране, да су сви расположиви ресурси предузећа усмерени на њихову санацију, да су радници службе одржавања константно на терену, па  из тог разлога молимо грађане за мало стрпљења.

Као приоритети приликом отклањања хаварија узимају се њихов утицај на сам процес водоснабдевања, угроженост објеката и безбедност људи од последица цурења воде, потреба ангажовања специјализоване механизације за њихово отклањање, расположивост и набавка неопходних материјала за санацију и друго.

Поступак враћања места хаварије у првобитно стање спроводи се постепено како се водоводне цеви не би нагло оптеретиле, што би довело до нових кварова, а од брзине слагања тла зависи када ће доћи до завршног закопавања места квара, а потом и до његовог асфалтирања или враћања претходно уклоњеног уличног мобилијара.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГАМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ (РТВ САНТОС)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •