Електронско плаћање рачуна

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Електронско плаћање рачуна за услуге нашег предузећа – приликом уплате ПОЗИВ НА БРОЈ СЕ УНОСИ БЕЗ ЦРТИЦА, односно без размака.

Жиро рачуни предузећа:

Уникредит банка: 170-30024659000-11

Комерцијална банка: 205-98998-11

Ерсте банка: 340-11015054-49

Проверу о извршеним уплатама, као и о неизмиреним обавезама, можете извршити у канцеларији Службе наплате у седишту предузећа у Петефијевој 3 у Зрењанину или позивом на број Службе наплате 593-014, у оба случаја сваког радног дана од 7,30 до 13,30 часова.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •