ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Промена броја чланова у домаћинству – Скупштина станара

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОМЕНА БРОЈА ЧЛАНОВА У ДОМАЋИНСТВУ – СКУПШТИНА СТАНАРА

Промену броја чланова у домаћинству у оквиру Скупштине станара могу извршити: председник Скупштине станара или професионални управник зграде, или сам власник стана уколико Скупштина станара нема председника или професионалног управника.

Промену броја чланова домаћинства поменута лица могу извршити сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Служби наплате (канцеларија бр. 1) у Корисничком центру (Петефијева 3, Зрењанин).

Уколико промену броја чланова у домаћинству врши председник Скупштине станара или професионални управник зграде потребно је да:

 • у изјави тачно наведе у ком домаћинству (име и презиме и број стана) је дошло до промене броја чланова
 • да овери изјаву печатом Скупштине станара и својим потписом.

Уколико Скупштина не поседује печат, председник или управник могу извршити промену броја станара уз:

 • попуњену и потписану изјаву
 • личну карту на увид.

Уколико промену чланова жели да изврши власник стана потребно је да достави:

 • доказ о власништву над некретнином (копија уговора о наследству, поклону, купопродајног уговора, извода из катастра..),
 • личну карту на увид,
 • попуњену и потписану изјаву на којој се налазе потписи најмање два члана Скупштине станара који су власници станова, као и њихове личне карте на увид.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •