Цена баждарења водомера

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ЦЕНА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА

                             *Цене су приказане без ПДВ-а

(преузето из Ценовника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима, тачка Г. Ценовник баждарења водомера)

ПРЕДРАЧУН ЗА БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА ИЗДАЈЕ СЕ У СЛУЖБИ НАПЛАТЕ (КАНЦЕЛАРИЈА БР.7) У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ У ПЕТЕФИЈЕВОЈ 3.

УСЛУГА БАЖДАРЕЊА БИЋЕ ИЗВРШЕНА НАКОН ПРЕДАЈЕ ДОКАЗА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЛУЖБИ НАПЛАТЕ (КАНЦЕЛАРИЈА БР.7) У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ У ПЕТЕФИЈЕВОЈ 3.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •