ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Бесплатна инфо линија

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

БЕСПЛАТНА ИНФО ЛИНИЈА: 0800/024-023

Бесплатна инфо линија 0800/024-023 на располагању је корисницима сваког радног дана од 7 до 15 часова (позив је омогућен само из фиксне мреже).

Путем бесплатне инфо линије корисници могу добити све потребне информације у вези предузећа, подношења рекламација и осталих захтева као и све актуелне сервисне информације.

Уколико оператер није у могућности да одмах да одговор на тражену информацију корисник оставља контакт телефон или мејл адресу где ће му оператер доставити тражену информацију одмах по добављању исте, а најкасније у року од 48 часова.

Уколико је потребно, оператер може упутити корисника на одређену службу предузећа за прецизније и детаљније информације у вези тражене информације.

Оператер Службе информисања и пословних комуникација који опслужује бесплатну инфо линију је у обавези да евидентира сваки позив преко те линије и из тих разлога ће замолити корисника да остави своје основне податке: име и презиме, адресу и место. Корисник није у обавези да наведене податке да оператеру и може захтевати да се позив евидентира као анониман.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •