ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Бесплатна инфо линија

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

БЕСПЛАТНА ИНФО ЛИНИЈА: 0800/024-023

Бесплатна инфо линија 0800/024-023 на располагању је корисницима сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Путем бесплатне инфо линије корисници могу добити све потребне информације у вези предузећа, подношења рекламација и осталих захтева као и све актуелне сервисне информације.

Уколико оператер није у могућности да одмах да одговор на тражену информацију корисник оставља контакт телефон или мејл адресу где ће му оператер доставити тражену информацију одмах по добављању исте, а најкасније у року од 48 часова.

Уколико је потребно, оператер може упутити корисника на одређену службу предузећа за прецизније и детаљније информације у вези тражене информације.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •