ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Промена имена на рачуну

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

МОЛБА ЗА ПРОМЕНУ ИМЕНА НА РАЧУНУ (УПЛАТНИЦИ)

Молбу за промену имена на рачуну (уплатници) корисници могу попунити сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Корисничком центру (Петефијева 3, Зрењанин) на шалтеру 1 – Пријем рекламација и захтева.

При попуњавању молбе корисник је у обавези да достави:

 • доказ о власништву над некретнином (копија уговора о наследству, поклону, купопродајног уговора, извода из катастра…)
 • личну карту на увид

Напомена: Ради убрзања процедуре молбу за промену имена на рачуну можете преузети ОВДЕ , одштампати у два примерка, попунити позната поља, потписати их, и са потребном документацијом предати их на шалтеру 1 у Корисничком центру.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •