ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Испитивање задовољства корисника услуга

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГА

ИЗВЕШТАЈИ О СПРОВЕДЕНОМ ИСПИТИВАЊУ

* НАПОМЕНА: Због техничких разлога тренутно нису доступни комплетни Извештаји о спроведеном испитивању задовољства корисника услугама ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020, 2021, 2022. и 2023. годину, већ само табеларни приказ истих. Хвала на разумевању!


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •