Пријава квара

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРИЈАВА КВАРА: 534-097

За пријаву квара на јавној водоводној и канализационој мрежи корисницима је сваког дана, од 00 до 24 часа, на располагању број диспечерске службе нашег предузећа 023/534-097 .

Напомињемо да се разговор са оператером на поменутом броју телефона снима.

ВАЖНО: Унутрашња (кућна) водоводна и канализациона мрежа,од водомера ка унутрашњости објекта и од уличног канализационог шахта ка објекту , је у ингеренцији корисника. Корисник брине о поменутој мрежи, сноси трошкове њене уградње и одржавања, и у случају хаварије у обавези је да о свом трошку ангажује лице које ће санирати исту.

ЈКП „Водовод и канализација“ брине о јавној водоводној мрежи, односно о мрежи до водомера корисника, и јавној канализационој мрежи, о мрежи до уличног шахта на који се корисник прикључио, и само на њима санира кварове.

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •