Мисија, визија и циљеви

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

МИСИЈА

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу, третманом одвођења отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, као и одговорно и савесно извршавање свих послова поверених од Оснивача, уз континуирано унапређење услуга у складу са системом квалитета, законском регулативом Републике Србије и потребама корисника и локалне заједнице.
Задовољство корисника услуга је доказ квалитетних услуга, услов нашег пословног успеха и разлог нашег постојања. Успех предузећа је и лични успех запослених који би својом стручном оспособљеношћу и својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и самог процеса рада, уз заштиту на раду и безбедну радну средину у складу са законском регулативом.
Потпуна отвореност ка јавности, редовно и континуирано обавештавање о свим активностима предузећа и пружање сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности корисника.

ВИЗИЈА

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је савремено и успешно предузеће, узор и лидер у области водоснабдевања у региону.
Препознајемо потребе наших корисника и нудимо им висококвалитетну услугу у снабдевању питком водом, одвођењу отпадних вода и пречишћавању истих. Стручно оспособљени кадар савесно и одговорно, у складу са највишим професионалним стандардима, обавља своје послове поштујући прописе и рокове, при том изграђујући односе поверења са корисницима. Кориснику су лако доступне све сервисне информације и информације о активностима и пословању предузећа. Системски и плански се спроводи стабилан развој предузећа уз сталну имплементацију нових идеја и техничких иновација. Уз сталну сарадњу са Оснивачем реализују се инвестиције у циљу што квалитетнијег живота локалне заједнице и стварање најбољих услова за привлачење инвестиција. Поштујући законску регулативу штитимо животну средину бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и активно радимо на ширењу свести о значају заштите животне средине.

ЦИЉЕВИ

Да би мисија предузећа била задовољена и постигнута жељена будућа стања и резултати, као приоритетни постављени су следећи циљеви:
• Финансијски независно пословање предузећа на одрживи начин и по тржишним принципима
• Изградња пречишћивача питке воде за град Зрењанин
• Редовно и континуирано водоснабдевање
• Активна сарадња са Оснивачем у погледу инвестиција
• Смањење оперативних трошкова
• Смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи и редовно одржавање истих
• Изградња канализационе мреже и одржавање водоводне у насељеним местима
• Побољшање квалитета услуга и информисаности потрошача
• Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
• Модернизација возног парка, опреме и средстава за рад
• Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •