ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Потписивање корисничког уговора

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПОТПИСИВАЊЕ КОРИСНИЧКОГ УГОВОРА

Корисници су у обавези да са ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин потпишу Кориснички уговор.

Кориснички уговор корисници могу потписати са предузећем сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Корисничком центру (Петефијева 3, Зрењанин) у Канцеларији Службе наплате.

При потписивању Корисничког уговора корисник је у обавези да достави:

 • доказ о власништву над некретнином (копија уговора о наследству, поклону, купопродајног уговора, извода из катастра…)
 • личну карту на увид
 • да нема неизмирених дуговања на адреси за коју се потписује уговор (утврђује се на лицу места у Служби наплате увидом у картицу корисника)

Корисник је у обавези да попуни и образац о добровољном давању личних података који ће се користити искључиво за потребе потписивања корисничког уговора и вођење евиденције у бази корисника, а све у складу са Обавештењем о заштити података о личности – политика приватности.Поменути образац постаје саставни део уговора.

Уговор се попуњава у два примерка, а свака од уговорних страна добија по један примерак потписаног уговора.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •