ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Извештаји о пословању

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2022. ГОДИНУ

Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину (Скупштина града Зрењанина 18.05.2023. године)

Извештај о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину са извештајем ревизора (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.03.2023. године)

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Скупштина града Зрењанина 12.07.2022. године)

Извештај о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.06.2022. године)

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Скупштина града Зрењанина 31.07.2021. године)

Извештај о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 21.06.2021. године)

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Скупштина града Зрењанина 18.12.2020. године)

Извештај о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2020. године)

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Скупштина града Зрењанина 26.06.2019. године)

Извештај о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 13.06.2019. године)

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Скупштина града Зрењанина 13.07.2018. године)

Извештај о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.06.2018. године)

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Закључак о усвајању Извештаја о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Скупштина града Зрењанина 05.07.2017. године)

Извештај о пословању ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 21.06.2017. године)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •