ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Програми пословања

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2024. ГОДИНУ

Закључак о прихватању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2024. годину (Скупштина града Зрењанина 08.12.2023. године)

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2024. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 24.11.2023. године)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2023. ГОДИНУ

Закључак о прихватању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину (Скупштина града Зрењанина 16.12.2022. године)

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 30.11.2022. године)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2022. ГОДИНУ

Закључак о прихватању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину (Скупштина града Зрењанина 17.12.2021. године)

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 29.11.2021. године)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Закључак о прихватању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Скупштина града Зрењанина 18.12.2020. године)

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 30.11.2020. године)

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Закључак о прихватању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Скупштина града Зрењанина 18.12.2020. године)

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 28.11.2019. године)

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Закључак о прихватању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Скупштина града Зрењанина 20.12.2018. године)

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 28.11.2018. године)

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 01.12.2017. године, усвојен од стране Скупштине града Зрењанина 22.12.2017. године)

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Закључак о прихватању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Скупштина града Зрењанина 23.12.2016. године)

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 15.12.2016. године)

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Закључак о прихватању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Скупштина града Зрењанина 30.12.2015. године)

Одлука о усвајању Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 22.12.2015. године)

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •