ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Структура запослених

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

У табелама је приказана структура запослених ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин по месецима.

Структура запослених – јануар 2024. године

Структура запослених – фебруар 2024. године

Структура запослених – март 2024. године

Структура запослених – април 2024. године

Структура запослених – мај 2024. године


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •