ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Одлуке Оснивача

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ОДЛУКЕ ОСНИВАЧА

ОДЛУКЕ 

Oдлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода („Сл.лист Града Зрењанина“, бр.31/2014, 14/2015, 21/2016, 37/2017, 18/2019, 11/2021 и 34/2021.)

 

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о заштити система канализације града Зрењанина (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 02.02.2015. године – Градско веће Града Зрењанина од 30.09.2016. године)

Правилник о техничким условима за прикључење на јавну канализацију (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 02.02.2015. године – Градско веће Града Зрењанина од 30.09.2016. године)

Правилник о техничким условима за прикључење на јавну водоводну мрежу (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин од 02.02.2015. године – Градско веће Града Зрењанина од 30.09.2016. године)

 

ОСНИВАЧКИ АКТ

Одлука о измени одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина док.бр.06-93-1/22-I од 05.07.2022. година)

Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин („Сл. лист Града Зрењанина“, бр.27/2016 – пречишћени текст)

 

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •