ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Прикључење на канализациону мрежу

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

*Процедура прикључења на канализациону мрежу је иста за град и за насељена места

1. Попунити ЗАХТЕВ – канцеларија бр.12, Управна згада ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијевa бр.3 , Зрењанин, тел. 023/593-027

2. Копија плана – издаје Републички геодетски завод (катастар), предаје се приликом подношења ЗАХТЕВА

3. Уплата таксе за издавање сагласности и услова за прикључење на канализациону мрежу износ таксе 7.200, динара (доказ о извршеној уплати таксе за издавање услова за пројектовање и прикључење предаје се приликом попуњавања ЗАХТЕВА за прикључење)

*Напомена: Уколико се у исто време поднесе Захтев за прикључење и на водоводну и на канализациону мрежу укупан износ таксе је 7.200 динара, колико износи и цена таксе уколико се Захтев поднесе за прикључење на само једну од две мреже.

4. Издавање сагласности и услова за прикључење на канализациону мрежу – ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3, канцеларија бр. 12

5. Екипа ЈКП „Водовод и канализација“ по потреби излази на терен и показује инвеститору (кориснику) где се налази канализациони шахт за прикључење.

6. Дозвола за ископавање јавне површине – издаје Градска управа

7. Прикључење на мрежуврши корисник о свом трошку (ископ рова, набавка и постављање цеви)

Формулар за подношење захтева можете преузети ОВДЕ


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •