ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Заштита водомера зими

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЗАШТИТА ВОДОМЕРА И КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА

У зимском периоду, када су температуре често испод нуле, може доћи до смрзавања и озбиљних оштећења мерних уређаја (водомера) и унутрашњих водоводних инсталација уколико се исти не заштите правовремено и на одговарајући начин.

На тај начин корисници могу да избегну прекиде водоснабдевањa у објектима, које су последица хаварија услед смрзавања цеви и водомера, као и трошкове њихових санација.

Потребно је пре свега топлотно изоловати мерне уређаје односно водомере, а битно је напоменути да само завијање водомера у крпе не представља довољну и сигурну заштиту, већ је потребно поставити преко водомера неки термоизолациони материјал као што су стиропор, даске, стаклена вуна или слама.

Препоручујемо корисницима да провере да ли су поклопци на водоводним шахтовима добро затворени и да их не отварају на ниским температурама како не би дошло до смрзавања водомера и воде у цевима.

Треба повести рачуна и о водоводној инсталацији и превентивно извршити топлотну изолацију цеви у просторијама домаћинстава које се слабије или у опште не греју.

Дворишне чесме би требало искључити у поменутом периоду, а дворишне водоводне инсталације које воде до чесама гаража и других нус просторија које се не греју требало би испразнити или превентивно и благовремено заштитити.

Посебну пажњу треба обратити на објекте у којима се периодично борави (викендице, празне куће..) и у којима у зимском периоду нема потрошње воде. Препорућљиво је затворити воду, преконтролисати инсталације и водомере и испустити воду из инсталација како не би дошло до смрзавања и пуцања водомера и цеви.

Подсећамо да су корисници, према „Одлуци о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода“ коју је донела Скупштина града Зрењанина, у обавези да се старају о унутрашњим водоводним инсталацијама (од водомера ка објекту и у самом објекту) и да спрече свако оштећење водомера. Из тог разлога корисници и сносе трошкове санације унутрашњих инсталацијa уколико дође до хаварије на њима, али и замене водомера уколико дође до пуцања истог услед смрзавања.

Уколико ипак дође до пуцања водомера корисници треба да се обрате Служби наплате (канцеларија 1) у просторијама Корисничког центра у Петефијевој 3 у Зрењанину, где ће им према важећем ценовнику бити издат предрачун за баждарење смрзнутог водомера, а након уплате тог износа биће извршена и замена водомера.

Све додатне информације корисници могу добити на један од бројева телефона Службе наплате 023/593-014 или 023/593-015.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •