Пријава стања водомера

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРИЈАВА СТАЊА ВОДОМЕРА

Служба очитавања водомера налази се у Гимназијској број 16 (наплатно место ЈКП „Водовод и канализација“) и на располагању је корисницима сваког радног дана од 7,30 до 13,30 часова.

Стање својих водомера корисници могу пријавити на следеће начине: позивањем једног од два фиксна броја телефона, слањем смс поруке или слањем мејла.

Телефоном: позивањем једног од три понуђена броја (радним данима од 07,30 до 13,30 часова) :

535-773 (број телефона и за све потребне информације у вези очитавања водомера)

530-344

Смс порука: корисници стање водомера могу у било које време доставити на број телефона 064/ 811 60 99 искључиво смс поруком која садржи следеће податке: име и презиме, улица и број, место и тренутно стање водомера. Услуга је доступна 24 часа.

Слање мејлом: стање водомера се може упутити на мејл адресу Службе очитавања водомера sluzba.ocitavanja@vikzr.rs при чему мејл корисника мора да садржи следеће податке: име и презиме, улицу и број, место и тренутно стање водомера. Услуга је доступна 24 часа. На наведену мејл адресу корисници могу остварити и жељену комуникацију са Службом очитавања водомера.

Напомена: Провера достављених стања водомера извршиће се током првог наредног очитавања водомера, а евентуална разлика између пријављеног и стварног стања водомера биће у целости обрачуната и фактурисана на првом наредном рачуну.

Стање водомера за текући месец очитати између 20-ог и 25-ог у месецу, и очитано стање пријавити најкасније до 25-ог у месецу!


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •