ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Пријава стања водомера

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРИЈАВА СТАЊА ВОДОМЕРА

Пријава стања водомера може се извршити на следеће начине: позивањем једног од два фиксна броја телефона, слањем смс поруке или слањем мејла.

Телефоном: позивањем једног од два понуђена броја (радним данима од 07,30 до 13,30 часова) :

535-773 (број телефона и за све потребне информације и договоре у вези очитавања водомера)

530-344

Смс порука: корисници стање водомера могу у било које време доставити на број телефона 064/ 811 60 99 искључиво смс поруком која садржи следеће податке: име и презиме, улица и број, место и тренутно стање водомера. Услуга је доступна 24 часа. Цена слања поруке је стандардна, а дефинисана је ценовником мобилног оператера.

Слање мејлом: стање водомера се може упутити на мејл адресу Службе очитавања водомера sluzba.ocitavanja@vikzr.rs при чему мејл корисника мора да садржи следеће податке: име и презиме, улицу и број, место и тренутно стање водомера. Услуга је доступна 24 часа.

ВАЖНО: Стање водомера за текући месец очитати између 20-ог и 25-ог у месецу, и очитано стање пријавити најкасније до 12 часова 25-ог у месецу!

Напомена: Провера достављених стања водомера извршиће се током првог наредног очитавања водомера, а евентуална разлика између пријављеног и стварног стања водомера биће у целости обрачуната и фактурисана на првом наредном рачуну.

У сваком моменту корисници могу, искључиво писаним путем, поднети захтев за контролно очитавање водомера, а све информације налазе се на линку КОНТРОЛНО ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •