ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Извештај независног ревизора

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског  извештаја  ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.03.2023. године)

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину (27.03.2023. године)

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског  извештаја  ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.06.2022. године)

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину (10.06.2022. године)

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског  извештаја  ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 21.06.2021. године) и  Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину (13.05.2021. године)

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. годину (30.06.2020. године)

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину (12.06.2019. године)

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2017. ГОДИНУ

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину (23.05.2018. године)

 

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину (06.06.2017. године)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •