ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Основни подаци

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ – ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Пуно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ ЈП Зрењанин

Скраћено име: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Жиро рачуни: Уникредит банка: 170-30024659000-11; Комерцијална банка: 205-98998-11;  Ерсте банка: 340-11015054-49;

Основано: 1962. године

Оснивач: Град Зрењанин

Адреса и седиште предузећа: Петефијева 3, 23101 Зрењанин

Телефон: 023/593-000 (централа)

Бесплатна инфо-линија: 0800/024-023 (радним данима од 7 до 15 часова)

Mејл адреса: office@vikzr.rs

Корисничка мејл адреса: info@vikzr.rs

Сајт: www.vikzr.rs 

Youtube каналVodovod i kanalizacija Zrenjanin

Информатор о раду: Информатор о раду ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Заступник: директор Предраг Бодирога, дипл. економиста

Главне делатности:

 • 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
 • 3700 Сакупљање и одвођење отпадних вода

ЈКП „Водовод и канализација“ врши, између осталог, одржавање и поправку водоводне и канализационе мреже и изградњу хидротехничких објеката

JKП „Водовод и канализација“ одржава око 1000 км водоводне мреже у граду Зрењанину и 20 насељених места са око 43 хиљада прикључака, као и око 400 км канализационе мреже у граду Зрењанину и 5 насељена места са тренутних око 20 хиљада прикључака.

По налогу комуналних служби и Градске управе ЈКП „Водовод и канализација“ врши и одржавање око 60 км градске атмосферске канализационе мреже.

Структура и број запослених: Структура запослених

 

РЕШЕЊЕ О УПИСУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН У РЕГИСТАР ПРЕДУЗЕЋА (09.01.1962.)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •