Основни подаци

Пуно име: Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ ЈП Зрењанин

Скраћено име: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Жиро рачуни: Ерсте банка: 340-11015054-49; Комерцијална банка: 205-98998-11

Основано: 1962. године

Адреса и седиште предузећа: Петефијева 3, 23000 Зрењанин

Телефон: 023/593-000 (централа)

Mејл адреса: office@vikzr.rs

Сајт: www.vikzr.rs 

Фејсбук страницаwww.facebook.com/vodovodzrenjanin/

Youtube каналInfo VIK Zrenjanin

Заступник: директор Иван Девић, дипл.инж.

Главне делатности:

  • 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
  • 3700 Сакупљање и одвођење отпадних вода

ЈКП „Водовод и канализација“ врши, између осталог, одржавање и поправку водоводне и канализационе мреже и изградњу хидротехничких објеката

JKП „Водовод и канализација“ одржава око 1000 км водоводне мреже у граду Зрењанину и 20 насељених места са око 43 хиљада прикључака, као и око 400 км канализационе мреже у граду Зрењанину и 4 насељена места са тренутних око 20 хиљада прикључака.

По налогу комуналних служби и Градске управе ЈКП „Водовод и канализација“ врши и одржавање око 60 км градске атмосферске канализационе мреже.

РЕШЕЊЕ О УПИСИВАЊУ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН У РЕГИСТАР ПРЕДУЗЕЋА (09.01.1962.)