Контакт мејлови

Званична мејл адреса предузећа је office@vikzr.rs .

Корисници сва питања и сугестије могу упутити предузећу на мејл адресу Службе информисања и пословних комуникација info@vikzr.rs .

Рекламације и сви други захтеви према предузећу, које корисници желе да доставе путем мејла, биће уведени у званичну евиденцију захтева и ући у процедуру решавања само ако су достављени на за то предвиђену мејл адресу Службе информисања и пословних комуникација info@vikzr.rs .

Примедбе на рад служби предузећа или на рад запослених корисници могу упутити на мејл адресу Службе информисања и пословних комуникација info@vikzr.rs .

Медији могу остварити контакт са предузећем путем поменуте мејл адресе Службе информисања и пословних комуникација info@vikzr.rs .