Цена воде и отпадних вода

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЦЕНА ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА

На основу члана 48. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 21/08, 23/12, 09/13 и 21/13) Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној 22.12.2014.године донело следећу

ОДЛУКУ

О ценама услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин који се примењује oд 01.01.2015. године.

На утврђене цене обрачунаваће се ПДВ.

ВОДА

ПРОИЗВОД -УСЛУГА

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

НОВА ЦЕНА

ГРАЂАНИ

ДИН/М3

29,36

ПРИВРЕДА

ДИН/М3

69,29

УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДИН/М3

62,24

ОТПАДНА ВОДА

ПРОИЗВОД – УСЛУГА

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ

НОВА ЦЕНА

ГРАЂАНИ

ДИН/М3

23,48

ПРИВРЕДА

ДИН/М3

52,84

УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДИН/М3

44,62

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

ДИН/М3

6,99

ФИКСНИ ДЕО

ФИКСНИ ДЕО ГРАЂАНИ

ДИН/ПРИКЉ

39,55

ФИКСНИ ДЕО ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ  

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 3/4

ДИН/ПРИКЉ

39,55

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 5/4

ДИН/ПРИКЉ

58,61

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 6/4

ДИН/ПРИКЉ

80,57

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 50мм

ДИН/ПРИКЉ

157,57

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 80мм

ДИН/ПРИКЉ

186,91

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 100мм

ДИН/ПРИКЉ

200,95

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 150мм

ДИН/ПРИКЉ

285,51

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 50мм/3/4

ДИН/ПРИКЉ

239,66

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 80мм/1цол

ДИН/ПРИКЉ

284,32


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •