ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Цена воде и отпадних вода

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЦЕНА ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА

На утврђене цене обрачунава се ПДВ.

ВОДА

ПРОИЗВОД -УСЛУГА

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

ЦЕНА

ГРАЂАНИ

ДИН/М3

29,36

ПРИВРЕДА

ДИН/М3

69,29

УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДИН/М3

62,24

ОТПАДНА ВОДА

ПРОИЗВОД – УСЛУГА

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ

ЦЕНА

ГРАЂАНИ

ДИН/М3

30,03

ПРИВРЕДА

ДИН/М3

67,59

УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДИН/М3

57,08

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

ДИН/М3

6,99

ФИКСНИ ДЕО

ФИКСНИ ДЕО ГРАЂАНИ

ДИН/ПРИКЉ

39,55

ФИКСНИ ДЕО ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ  

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 3/4

ДИН/ПРИКЉ

39,55

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 5/4

ДИН/ПРИКЉ

58,61

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 6/4

ДИН/ПРИКЉ

80,57

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 50мм

ДИН/ПРИКЉ

157,57

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 80мм

ДИН/ПРИКЉ

186,91

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 100мм

ДИН/ПРИКЉ

200,95

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 150мм

ДИН/ПРИКЉ

285,51

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 50мм/3/4

ДИН/ПРИКЉ

239,66

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 80мм/1цол

ДИН/ПРИКЉ

284,32

 

Важећи ценовник је усаглашен са два РЕШЕЊА Градског већа града Зрењанина и ЗАКЉУЧКОМ Скупштине града Зрењанина:

 • Дана 13.07.2018. године Скупштина града Зрењанина донела је ЗАКЉУЧАК о прихватању Одлуке о усвајању измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2018. годину којом је између осталог усвојена и цена сакупљања, одвођења, пречишћавања и испуштања отпадних вода на територији града Зрењанина која се примењује од 01.08.2018. године (Обавештење Градоначелника можете погледати ОВДЕ)
 • На основу члана 47. и члана 107. став 3. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 26/13 – пречишћени текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17)  Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној 26.06.2018. године донело РЕШЕЊЕ о корекцији цена отпадне воде које се примењује од 01.07.2018. године. (Решење објављено у Службеном листу града Зрењанина можете погледати ОВДЕ)
 • На основу члана 48. Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 21/08, 23/12, 09/13 и 21/13) Градско веће града Зрењанина је на седници одржаној 22.12.2014. године донело РЕШЕЊЕ о ценама услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин које се примењује oд 01.01.2015. године. (Решење објављено у Службеном листу града Зрењанина, на страни 655 и 656, можете погледати ОВДЕ)

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •