ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Цена воде и отпадних вода

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЦЕНА ВОДЕ И ОТПАДНИХ ВОДА
(на снази од 1.07.2023. год.)

На утврђене цене обрачунава се ПДВ.

ВОДА

ПРОИЗВОД -УСЛУГА

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ

ЦЕНА (БЕЗ ПДВ-а)

ГРАЂАНИ

ДИН/М3

29,36

ПРИВРЕДА

ДИН/М3

69,29

УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДИН/М3

62,24

ОТПАДНА ВОДА

ПРОИЗВОД – УСЛУГА

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ

ЦЕНА

ГРАЂАНИ

ДИН/М3

49,25

ПРИВРЕДА

ДИН/М3

110,85

УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ДИН/М3

93,61

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ

ДИН/М3

6,99

ФИКСНИ ДЕО ЗА ПОГОНСКУ СПРЕМНОСТ СИСТЕМА
– ГРАЂАНИ –

ФИКСНИ ДЕО ГРАЂАНИ

ДИН/ПРИКЉ

98,08

ФИКСНИ ДЕО ЗА ПОГОНСКУ СПРЕМНОСТ СИСТЕМА
–  ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ –  

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 3/4

ДИН/ПРИКЉ

98,08

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 5/4

ДИН/ПРИКЉ

145,35

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 6/4

ДИН/ПРИКЉ

199,81

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 50мм

ДИН/ПРИКЉ

390,77

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 80мм

ДИН/ПРИКЉ

463,54

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 100мм

ДИН/ПРИКЉ

498,36

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 150мм

ДИН/ПРИКЉ

708,06

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 50мм/3/4

ДИН/ПРИКЉ

594,36

ВОДОМЕР ПРЕЧНИК 80мм/1цол

ДИН/ПРИКЉ

705,11

 • Дана 23.06.2023. године Скупштина града Зрењанина донела је ЗАКЉУЧАК број: 06-65-11/23-I о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2023. годину, коју је донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 13.06.2023. године Одлуком број: 1695 (Закључак Скупштине, Одлуку Надзорног одбора, Ценовник и Образложење одлуке о повећању цена можете погледати ОВДЕ)

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •