Провера стања рачуна

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОВЕРА СТАЊА РАЧУНА: ЛИЧНО И ТЕЛЕФОНСКИ

ЛИЧНО:

Корисници могу извршити увид у своју картицу корисника и извршити проверу уплаћених рачуна, добити информацију о неизмиреним рачунима као и о износу тренутног дуга, сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Служби наплате – канцеларији бр. 6 у Управној згради ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, Петефијева 3.

Корисници уколико желе могу добити копију своје картице корисника са евидентираним издатим и плаћеним рачунима и износом тренутног дуга.

ТЕЛЕФОНOM: 023/593-014

Информацију о плаћеним и неизмиреним рачунима, као и о износу тренутног дуга корисници могу добити сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова позивањем броја телефона Службе наплате 023/593-014.

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •