ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Провера стања рачуна

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОВЕРА СТАЊА РАЧУНА: ЛИЧНО И ТЕЛЕФОНСКИ

ЛИЧНО:

Корисници могу извршити увид у своју картицу корисника и извршити проверу уплаћених рачуна, добити информацију о неизмиреним рачунима као и о износу тренутног дуга, сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Служби наплате – канцеларији бр. 1 у просторијама Корисничког центра (Петефијева 3, Зрењанин)

Корисници, уколико желе, могу добити копију своје картице корисника са евидентираним издатим и плаћеним рачунима и износом тренутног дуга.

ТЕЛЕФОНOM: 023/593-014 или 023/593-015

Информацију о плаћеним и неизмиреним рачунима, као и о износу тренутног дуга корисници могу добити сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова позивањем једног од броја телефона Службе наплате 023/593-014 или 023/593-015.

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •