ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Ребаланси програма пословања

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2023. ГОДИНУ

Закључак о прихватању II Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 06.10.2023. године)

II Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.09.2023. године)

Закључак о прихватању I Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 23.06.2023. године)

I Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 13.06.2023. године)

РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2022. ГОДИНУ

Закључак о прихватању II Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 09.09.2022. године)

II Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 24.08.2022. године)

Закључак о прихватању I Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 15.06.2022. године)

I Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 06.06.2022. године)

РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Закључак о прихватању VI Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 17.12.2021. године)

VI Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.11.2021. године)

Закључак о прихватању V Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 13.10.2021. године)

V Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 01.10.2021. године)

Закључак о прихватању IV Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 19.08.2021. године)

IV Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 09.08.2021. године)

Закључак о прихватању III Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 10.05.2021. године)

III Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 07.05.2021. године)

Закључак о прихватању II Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 07.05.2021. године)

II Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2021. године)

Закључак о прихватању I Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 19.02.2021. године)

I Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 10.02.2021. године)

 

РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Закључак о прихватању I Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 18.12.2020. године)

I Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.11.2020. године)

 

РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Закључак о прихватању IV Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 27.11.2019. године)

IV Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 03.10.2019. године)

Закључак о прихватању III Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 26.06.2019. године)

III Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 13.06.2019. године)

Закључак о прихватању II Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 17.05.2019. године)

II Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 15.05.2019. године)

Закључак о прихватању I Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 27.03.2019. године)

I Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 19.03.2019. године)

 

РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Закључак о прихватању II Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина 20.12.2018. године)

II Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 17.12.2018. године)

Закључак о прихватању I Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Скупштина града Зрењанина 13.07.2018. године)

I Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 04.07.2018. године)

 

РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2017. ГОДИНУ

Закључак о прихватању III Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Скупштина града Зрењанина 22.12.2017. године)

III Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 21.11.2017. године)

Закључак о прихватању II Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Скупштина града Зрењанина 05.07.2017. године)

II Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.06.2017. године)

Закључак о прихватању I Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Скупштина града Зрењанина 11.05.2017. године)

I Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 31.03.2017. године)

 

РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ

Закључак о прихватању III Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Скупштина града Зрењанина 04.11.2016. године)

III Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.10.2016. године)

Закључак о прихватању II Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Скупштина града Зрењанина 12.07.2016. године)

II Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.06.2016. године)

Закључак о прихватању I Ребаланса Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Скупштина града Зрењанина 26.02.2016. године)

I Ребаланс Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 24.02.2016. године)

 

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •