ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Контактирајте нас

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЗА МЕДИЈЕ – КОНТАКТИРАЈТЕ НАС

Следећи политику потпуне отворености према јавности, ЈКП „Водовод и канализација“ данас успешно сарађује са свим градским медијима, бројним покрајинским и медијима са националном покривеношћу, а све у циљу да корисници благовремено и лако дођу до свих неопходних информација везаних за рад и активности нашег предузећа.

За сарадњу са медијима у ЈКП „Водовод и канализација“ задужена је Службе информисања и пословних комуникација предузећа, односно руководилац поменуте службе мр Синиша Гајин.

Контакт са Службом информисања медији могу остварити на следећи начин:

 • лично: у просторијама Службе информисања (канцеларије 4 и 5)  у Корисничком центру ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијева 3, Зрењанин (радним данима од 7 до 15 часова)
 • телефоном: на број 0800/024-023 (радним данима од 7 до 15 часова)
 • мејлом: путем мејл адресе Службе информисања info@vikzr.rs или мејл адресе руководиоца Службе информисања мр Синише Гајина sinisa.gajin@vikzr.rs ( у току и након истека радног времена, викендом и празницима)

У виду Саопштења за јавност Служба информисања све актуелне информације (сервисне информације, извођење радова, инвестиције, активности предузећа…) медијима шаље на договорену мејл адресу.

Послата Саопштења за јавност потписана су од стране руководиоца Службе информисања мр Синише Гајина, поседују деловодни број предузећа и оверена су печатом ЈКП „Водовод и канализација“.

Послата Саопштења Служба информисања објављује на сајту предузећа у делу ВЕСТИ – НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ (http://www.vikzr.rs/category/vesti/najnovije-vesti/) и медији их у сваком тренутку могу преузети, поделити и објавити без посебне сагласности предузећа.

Фотографије објављене на сајту предузећа, које у једном од углова садрже лого предузећа, су у власништву ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин и медији их могу преузимати и објављивати без посебне сагласности предузећа (потребно је испод објављене фотографије као извор навести једну од опција – фото: www.vikzr.rs, фото: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин или фото: ЈКП „ВИК“ ЗР).

У делу сајта ЗА МЕДИЈЕ – ПОКРИВАЊА (http://www.vikzr.rs/pokrivanja/) налазе се припремљене фотографије и видео прилози за преузимање ради покривање објављених текстова и прилога медија (страница је у припреми).

Медији у сваком тренутку могу затражити потребне информације од ЈКП „Водовод и канализација“ искључиво писаним путем преко једне од горе наведених мејл адреса за контакт са Службом информисања. Одговор на тражене информације Служба информисања доставиће у најкраћем року, такође писаним путем.

Заказивање интервјуа или давања изјава се такође врши писаним путем преко наведених мејл адреса Службе информисања.

Служба информисања прикупља и архивира све доступне објаве медија о нашем предузећу, али их и објављује на сајту у делу ВЕСТИ – МЕДИЈИ О НАМА (http://www.vikzr.rs/2021-mediji-o-nama/, http://www.vikzr.rs/2020-mediji-o-nama/,http://www.vikzr.rs/2019-mediji-o-nama/, http://www.vikzr.rs/2018-mediji-o-nama/, http://www.vikzr.rs/2017-mediji-o-nama/) . Из наведених разлога пожељно је да медији линк објављене вести пошаљу на мејл адресу Службе информисања. На тај начин нуди се могућност да посетиоци нашег сајта прочитају ту вест, али и упознају се, преко линка достављене вести, са осталим садржајем сајта медија.

Сви видео прилози објављени у медијима који се тичу ЈКП „Водовод и канализација“ или у којима гостују представници предузећа (интервјуи, изјаве…) уз одобрење и навођење имена медија објављују се на сајту предузећа у делу НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ и на YouTube каналу  VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN (https://www.youtube.com/channel/UCYx8vJpnUSv5-5fhLixIEtA), па је пожељно да медији доставе линк објављеног прилога или видео материјал.

Контакт мејлови: info@vikzr.rs и sinisa.gajin@vikzr.rs

Контакт телефон: 0800/024-023

ЛИНКОВИ:

youtube , НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ, 2021 – МЕДИЈИ О НАМА , 2020 – МЕДИЈИ О НАМА2019 – MЕДИЈИ О НАМА2018 – МЕДИЈИ О НАМА , 2017 – МЕДИЈИ О НАМА

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •