Промена броја чланова у домаћинству – Скупштина станара

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОМЕНА БРОЈА ЧЛАНОВА У ДОМАЋИНСТВУ – СКУПШТИНА СТАНАРА

Промену броја чланова у домаћинству у оквиру Скупштине станара могу извршити: председник Скупштине станара или професионални управник зграде, или сам власник стана уколико Скупштина станара нема председника или професионалног управника.

Потврду о промени броја чланова домаћинства поменута лица могу попунити сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Служби наплате (канцеларија бр. 6) у седишту ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој 3, Зрењанин.

Уколико промену броја чланова у домаћинству врши председник Скупштине станара или професионални управник зграде потребно је да:

 • у потврди тачно наведе у ком домаћинству (име и презиме и број стана) је дошло до промене броја чланова
 • да овери потврду печатом Скупштине станара и својим потписом.

Уколико Скупштина не поседује печат, председник или управник могу извршити промену броја станара уз:

 • попуњену и потписану потврду
 • ишчитану (копирану) личну карту.

Уколико промену чланова жели да изврши власник стана потребно је да достави:

 • доказ о власништву над некретнином (копија уговора о наследству, поклону, купопродајног уговора, извода из катастра..),
 • ишчитану (копирану) личну карту,
 • попуњену и потписану потврду на којој се налазе потписи најмање два члана Скупштине станара који су власници станова, као и њихове ишчитане (копиране) личне карте.

Напомена: Ради убрзања процедуре потврду о промени броја чланова домаћинства можете преузети ОВДЕ  , одштампати у два примерка, попунити, потписати, и са потребном документацијом донети их у канцеларију Службе наплате.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •