Прикључење на мрежу

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

 

ГРАД

1. Услови за прикључење

-Попунити ЗАХТЕВ – износ таксе 1682,99 динара
Особе за контакт : Горан Поповић и Олах Тибор канцеларија бр.12 Управна згада ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3 , тел. 593-027
-Копија плана – издаје Републички геодетски завод (катастар)
2. Сагласност и услови за прикључење на водоводну мрежу – издаје ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3, канцеларија бр. 12
3. Одобрење за градњу (ако је објекат у изградњи), документ да је кућа истакнута (ако је у питању изграђени објекат) – издаје Градска управа – Одељење за урбанизам.
4. За нове објекте се наплаћује проширење изворишта (за објекте у процесу легализације такса се плаћа након легализације објекта) – Служба наплате у приземљу Управне зграде ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3

 

Величина водомера

Максимална потрошња

( м 3/ дан)

Висина партиципације

(РСД)

Водомер пречник 3/4

27,13

22.216,00

Водомер пречник 5/4

68,25

55.888,00

Водомер пречник 6/4

98,50

80.658,00

Водомер пречник 50мм

98,50

80.658,00

Водомер пречник 80мм

432,00

353.750,00

Водомер пречник 100мм

678,00

555.191,00

Водомер пречник 150мм

1.529,00

1.252.046,00

Водомер пречник 200мм

2.713,00

2,221.583.00

Водомер пречник 50мм/3/4

62,82

51.437,00

Водомер пречник 80мм/1цол

555,00

454.470,00

За све кориснике који одједном уплате пун износ партиципације одобрен је попуст од 10%, а за остале кориснике омогућено је плаћање партиципације на 6 једнаких месечних рата.

5. Екипа за прикључење ЈКП „Водовод и канализација“ по потреби излази на терен и показује инвеститору (странци) где се налази главни вод и место где се копа ров – ископ и изградњу шахта водомера врши инвеститор (странка)
6. Дозвола за ископавање јавне површине – издаје Градска управа
7. Куповина водомера ¾“ и два вентила за прикључак ( пропусни вентил ¾“ и пропусни вентил са испустом ¾“ ) обавеза је инвеститора (странке)
8. Прикључење на мрежу – врши ЈКП „Водовод и канализација“

Формулар за подношење захтева можете преузети ОВДЕ

НАСЕЉЕНА МЕСТА

1. Услови за прикључење

-Попунити ЗАХТЕВ – износ таксе 1682,99 динара
Особе за контакт : Горан Поповић и Олах Тибор канцеларија бр.12 Управна згада ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3 , тел. 593-027
-Копија плана – издаје Републички геодетски завод (катастар)
2. Сагласност и услови за прикључење на водоводну мрежу – издаје ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3, канцеларија бр. 12
3. Потврда из Месне заједнице да су измирене све обавезе
4. За нове објекте се наплаћује проширење изворишта (за објекте у процесу легализације такса се плаћа након легализације објекта) – Служба наплате у приземљу Управне зграде ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3

Величина водомера

Максимална потрошња

( м 3/ дан)

Висина партиципације

(РСД)

Водомер пречник 3/4

27,13

22.216,00

Водомер пречник 5/4

68,25

55.888,00

Водомер пречник 6/4

98,50

80.658,00

Водомер пречник 50мм

98,50

80.658,00

Водомер пречник 80мм

432,00

353.750,00

Водомер пречник 100мм

678,00

555.191,00

Водомер пречник 150мм

1.529,00

1.252.046,00

Водомер пречник 200мм

2.713,00

2,221.583.00

Водомер пречник 50мм/3/4

62,82

51.437,00

Водомер пречник 80мм/1цол

555,00

454.470,00

За све кориснике који одједном уплате пун износ партиципације одобрен је попуст од 10%, а за остале кориснике омогућено је плаћање партиципације на 6 једнаких месечних рата.

5. Куповина водомера ¾“ и два вентила за прикључак ( пропусни вентил ¾“ и пропусни вентил са испустом ¾“ ) обавеза је инвеститора (странке)

6. Прикључење на мрежу – врши ЈКП „Водовод и канализација“

Формулар за подношење захтева можете преузети ОВДЕ