ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Прикључење на водоводну мрежу

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

ПРИКЉУЧАК У ГРАДУ

1.Попунити ЗАХТЕВ – канцеларија бр.12, Управна згада ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијевa бр.3 , Зрењанин, тел. 023/593-027

2. Копија плана – издаје Републички геодетски завод (катастар), предаје се приликом подношења ЗАХТЕВА

3. Уплата таксе за издавање сагласности и услова за прикључење на водоводну мрежу – износ таксе 7.200, динара (доказ о извршеној уплати таксе за издавање услова за пројектовање и прикључење предаје се приликом попуњавања ЗАХТЕВА за прикључење)

*Напомена: Уколико се у исто време поднесе Захтев за прикључење и на водоводну и на канализациону мрежу укупан износ таксе је 7.200 динара, колико износи и цена таксе уколико се Захтев поднесе за прикључење на само једну од две мреже.

4. Издавање сагласности и услова за прикључење на водоводну мрежу – ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3, канцеларија бр. 12

3. Цена израде прикључка за град 3/4″ износи 27.457,63 динара – Служба наплате (канцеларија бр.1) Корисники центар ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3

4. За нове објекте се наплаћује проширење изворишта – Служба наплате (канцеларија бр.1) Корисники центар ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3

Величина водомера

Максимална потрошња

( м 3/ дан)

Висина партиципације

(РСД)

Водомер пречник 3/4

27,13

22.216,00

Водомер пречник 5/4

68,25

55.888,00

Водомер пречник 6/4

98,50

80.658,00

Водомер пречник 50мм

98,50

80.658,00

Водомер пречник 80мм

432,00

353.750,00

Водомер пречник 100мм

678,00

555.191,00

Водомер пречник 150мм

1.529,00

1.252.046,00

Водомер пречник 200мм

2.713,00

2,221.583.00

Водомер пречник 50мм/3/4

62,82

51.437,00

Водомер пречник 80мм/1цол

555,00

454.470,00

5. Екипа за прикључење ЈКП „Водовод и канализација“ по потреби излази на терен и показује инвеститору (странци) где се налази главни вод и место где се копа ров – ископ и изградњу шахта водомера врши инвеститор (странка)
6. Дозвола за ископавање јавне површине – издаје Градска управа
7. Куповина водомера ¾“ и два вентила за прикључак ( пропусни вентил ¾“ и пропусни вентил са испустом ¾“ ) обавеза је инвеститора (странке)
8. Прикључење на мрежуискључиво врши ЈКП „Водовод и канализација“

Формулар за подношење захтева можете преузети ОВДЕ

 

ПРИКЉУЧАК У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ

1. Попунити ЗАХТЕВ – канцеларија бр.12, Управна згада ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијевa бр.3 , Зрењанин, тел. 023/593-027

2. Копија плана – издаје Републички геодетски завод (катастар), предаје се приликом подношења ЗАХТЕВА

3. Уплата таксе за издавање сагласности и услова за прикључење на водоводну мрежу износ таксе 7.200, динара (доказ о извршеној уплати таксе за издавање услова за пројектовање и прикључење предаје се приликом попуњавања ЗАХТЕВА за прикључење)

*Напомена: Уколико се у исто време поднесе Захтев за прикључење и на водоводну и на канализациону мрежу укупан износ таксе је 7.200 динара, колико износи и цена таксе уколико се Захтев поднесе за прикључење на само једну од две мреже.

4. Издавање сагласности и услова за прикључење на водоводну мрежу – ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3, канцеларија бр. 12

3. Цена израде прикључка за насељена места 3/4″ износи 22.163,50 динара – Служба наплате (канцеларија бр.1) Корисники центар ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3
4. За нове објекте се наплаћује проширење изворишта – Служба наплате (канцеларија бр.1) Корисники центар ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3

Величина водомера

Максимална потрошња

( м 3/ дан)

Висина партиципације

(РСД)

Водомер пречник 3/4

27,13

22.216,00

Водомер пречник 5/4

68,25

55.888,00

Водомер пречник 6/4

98,50

80.658,00

Водомер пречник 50мм

98,50

80.658,00

Водомер пречник 80мм

432,00

353.750,00

Водомер пречник 100мм

678,00

555.191,00

Водомер пречник 150мм

1.529,00

1.252.046,00

Водомер пречник 200мм

2.713,00

2,221.583.00

Водомер пречник 50мм/3/4

62,82

51.437,00

Водомер пречник 80мм/1цол

555,00

454.470,00

5. Куповина водомера ¾“ и два вентила за прикључак ( пропусни вентил ¾“ и пропусни вентил са испустом ¾“ ) обавеза је инвеститора (странке)

6. Екипа за прикључење ЈКП „Водовод и канализација“ по потреби излази на терен и показује инвеститору (странци) где се налази главни вод и место где се копа ров – ископ и изградњу шахта водомера врши инвеститор (странка)

7. Прикључење на мрежу – искључиво врши ЈКП „Водовод и канализација“

Формулар за подношење захтева можете преузети ОВДЕ


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •