ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Цена баждарења водомера

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЦЕНА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА

                             *Цене су приказане без ПДВ-а

*Ценовник баждарења водомера преузет је из Ценовника услуга према трећим лицима (страна 2. тачка Г. Ценовник баждарења водомера)

ВАЖНА НАПОМЕНА:

ПРЕДРАЧУН ЗА БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА ИЗДАЈЕ СЕ У СЛУЖБИ НАПЛАТЕ (КАНЦЕЛАРИЈА БР.1) У ПРОСТОРИЈАМА КОРИСНИЧКОГ ЦЕНТРА У ПЕТЕФИЈЕВОЈ 3 У ЗРЕЊАНИНУ (РАДНИМ ДАНИМА ОД 7,30 ДО 13,30 ЧАСОВА)

УСЛУГА БАЖДАРЕЊА БИЋЕ ИЗВРШЕНА НАКОН ПРЕДАЈЕ ДОКАЗА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЛУЖБИ НАПЛАТЕ (КАНЦЕЛАРИЈА БР.1).

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ 023/593-014 ИЛИ 023/593-015.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •