Цена баждарења водомера

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЦЕНА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА

                             *Цене су приказане без ПДВ-а

(преузето из Ценовника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин према трећим лицима, тачка Г. Ценовник баждарења водомера)

ПРЕДРАЧУН ЗА БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА ИЗДАЈЕ СЕ У СЛУЖБИ НАПЛАТЕ (КАНЦЕЛАРИЈА БР.1) У ПРОСТОРИЈАМА КОРИСНИЧКОГ ЦЕНТРА  У ПЕТЕФИЈЕВОЈ 3 У ЗРЕЊАНИНУ (РАДНИМ ДАНИМА ОД 7,30 ДО 13,30 ЧАСОВА)

УСЛУГА БАЖДАРЕЊА БИЋЕ ИЗВРШЕНА НАКОН ПРЕДАЈЕ ДОКАЗА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЛУЖБИ НАПЛАТЕ (КАНЦЕЛАРИЈА БР.1).


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •