Цена баждарења водомера

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

ЦЕНА БАЖДАРЕЊА ВОДОМЕРА

* део (4. тачка) ценовника ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

ПРЕДРАЧУН ЗА БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА ИЗДАЈЕ СЕ У СЛУЖБИ НАПЛАТЕ (КАНЦЕЛАРИЈА БР.7) У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ У ПЕТЕФИЈЕВОЈ 3.

УСЛУГА БАЖДАРЕЊА БИЋЕ ИЗВРШЕНА НАКОН ПРЕДАЈЕ ДОКАЗА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЛУЖБИ НАПЛАТЕ (КАНЦЕЛАРИЈА БР.7) У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ У ПЕТЕФИЈЕВОЈ 3.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •