ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Пријава квара

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРИЈАВА КВАРА: 534-097

За пријаву квара на јавној водоводној и канализационој мрежи корисницима је сваког дана, од 00 до 24 часа, на располагању број диспечерске службе нашег предузећа 023/534-097 .

Напомињемо да се разговор са оператером на поменутом броју телефона снима.

Дежурни диспечер може затражити од корисника одређене личне податке неопходне ради евиденције позива и за потребе што бржег лоцирања места квара и санације истог, као што су име и презиме, адреса и место становања и контакт телефон. Тражени лични подаци ће се користити искључиво за наведене потребе и у друге сврхе се неће користити, а све у складу са Обавештењем о заштити података о личности – политика приватности .

ВАЖНО: Унутрашња (кућна) водоводна и канализациона мрежа, од водомера ка унутрашњости објекта и у самом објекту, и од уличног канализационог шахта ка објекту и у самом објекту, је у ингеренцији корисника. Корисник брине о поменутој мрежи, сноси трошкове њене уградње и одржавања, и у случају хаварије у обавези је да о свом трошку ангажује лице које ће санирати исту.

ЈКП „Водовод и канализација“ брине о јавној водоводној мрежи, односно о мрежи до водомера корисника, и јавној канализационој мрежи, о мрежи до уличног шахта на који се корисник прикључио, и само на њима санира кварове.

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •