ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Електронско плаћање рачуна

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА

Електронско плаћање рачуна за услуге ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин – приликом уплате ПОЗИВ НА БРОЈ СЕ УНОСИ БЕЗ ЦРТИЦА, односно без размака.

Жиро рачуни предузећа:

Уникредит банка: 170-30024659000-11

Комерцијална банка: 205-98998-11

Ерсте банка: 340-11015054-49

Проверу о извршеним уплатама, као и о неизмиреним обавезама, можете извршити у канцеларији Службе наплате (канцеларија бр.1) у Корисничком центру (Петефијева 3, Зрењанин) или позивом на број Службе наплате 593-014 или 593-015, у оба случаја сваког радног дана од 7,30 до 13,30 часова.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •