Електронско плаћање рачуна

Приликом електронског плаћања рачуна за услуге нашег предузећа ПОЗИВ НА БРОЈ СЕ УНОСИ БЕЗ ЦРТИЦА, односно размака.

Жиро рачуни предузећа:

Ерсте банка: 340-11015054-49

Комерцијална банка: 205-98998-11

Проверу о извршеним уплатама, као и о неизмиреним обавезама, можете извршити у канцеларији Службе наплате у седишту предузећа у Петефијевој 3 у Зрењанину или позивом на број Службе наплате 593-014, у оба случаја сваког радног дана од 7,30 до 13,30 часова.