ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Промена адресе доставе рачуна

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 ПРОМЕНА АДРЕСЕ ДОСТАВЕ РАЧУНА

Захтев за промену адресе доставе рачуна (уплатнице) корисници могу попунити сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у у Корисничком центру (Петефијева 3, Зрењанин) на шалтеру 1 – Пријем рекламација и захтева.

При попуњавању молбе корисник је у обавези да достави:

 • доказ о власништву над некретнином на коју су стизали рачуни (копија уговора о наследству, поклону, купопродајног уговора, извода из катастра…)
 • личну карту на увид

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •