Промена стања водомера на рачуну

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОМЕНА СТАЊА ВОДОМЕРА НА РАЧУНУ

Промену стања водомера на основу којег је извршено фактурисање задужења на рачуну (уплатници) корисници могу извршити сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Служби наплате (канцеларија бр. 6) у седишту ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој 3, Зрењанин.

За промену стања водомера на рачуну корисник је у обавези да достави:

 • фотографију водомера на којој је јасно видљиво стање водомера
 • ишчитану (копирану) личну карту

Уколико се на основу достављене фотографије утврди да је дошло до задуживања на основу погрешно очитаног стања водомера, кориснику ће одмах на лицу места бити извршена измена стања водомера у картици корисника и издат исправљен рачун на основу новоутврђеног стања водомера.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •