ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Сагласност за сопствени извор водоснабдевања

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРОЦЕДУРА ИЗДАВАЊА САГЛАСНОСТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СОПСТВЕНОГ ИЗВОРА ВОДОСНАБДЕВАЊА

*Напомена: издаје се за објекте у викенд зонама и на локацијама где није изграђена јавна водоводна мрежа

1. Попунити ЗАХТЕВ – канцеларија бр.12, Управна згада ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијевa бр.3 , Зрењанин, тел. 023/593-027

2. Копија плана – издаје Републички геодетски завод (катастар), предаје се приликом попуњавања захтева

3. Уплата таксе за издавање сагласности – износ таксе 2.400,00 динара (доказ о извршеној уплати таксе за издавање сагласности за коришћење сопственог извора водоснабдевања предаје се приликом попуњавања ЗАХТЕВА за издавање сагласности)

4. Издавање сагласности за коришћење сопственог извора водоснабдевања – ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3, канцеларија бр. 12

Формулар за подношење захтева можете преузети ОВДЕ


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •