ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Посебан програм за коришћењe субвенција

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2019. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 27.03.2019. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора предузећа одржаној дана 19.03.2019. године

Закључак о сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2019. годину (Скупштина града Зрењанина 20.12.2018. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 29.11.2018. године)

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 20.12.2018. године)

Предлог измена и допуна посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора предузећа одржаној дана 17.12.2018. године)

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 13.07.2018. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 04.07.2018. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 12.12.2017. године, сагласност дала Скупштина града Зрењанина 22.12.2017. године)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •