ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Посебан програм за коришћењe субвенција

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2024. годину (Скупштина града Зрењанина 08.12.2023. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2024. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 24.11.2023. године)

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2023. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 06.10.2023. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2023. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.09.2023. године).

Закључак о сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2023. годину (Скупштина града Зрењанина 16.12.2022. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2023. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 30.11.2022. године)

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2022. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 09.09.2022. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2022. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 24.08.2022. године).

Закључак о сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2022. годину (Скупштина града Зрењанина 17.12.2021. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2022. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 29.11.2021. године)

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2021. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 13.10.2021. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 01.10.2021. године).

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2021. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 19.08.2021. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 09.08.2021. године).

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2021. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 07.05.2021. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2021. године).

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2021. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 19.02.2021. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 10.02.2021. године).

Закључак о сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2021. годину (Скупштина града Зрењанина 18.12.2020. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 30.11.2020. године)

 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2020. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 18.12.2020. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора пЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.11.2020. године).

Закључак о сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2020. годину (Скупштина града Зрењанина 18.12.2019. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 28.11.2019. године)

 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2019. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 26.06.2019. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 13.06.2019. године).

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2019. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 17.05.2019. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 15.05.2019. године).

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2019. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 27.03.2019. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 19.03.2019. године).

Закључак о сагласности на Посебан програм за коришћење субвенција за 2019. годину (Скупштина града Зрењанина 20.12.2018. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 29.11.2018. године)

 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 20.12.2018. године)

Предлог измена и допуна посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 17.12.2018. године)

Закључак о сагласности на Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Скупштина града Зрењанина, 13.07.2018. године)

Предлог измена и допуна Посебног програма за коришћење субвенција за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 04.07.2018. године)

Посебан програм за коришћење субвенција за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ 12.12.2017. године, сагласност дала Скупштина града Зрењанина 22.12.2017. године)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •