Потврда за поступак озакоњења објекта

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПОТВРДА ЗА ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА (ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: Привремено ће се захтев за потврду предавати и иста ће се издавати у просторији Службе наплате (канцеларија број 6) у згради ЈКП „Водовод и канализација“ у доле дефинисаном времену и по дефинисаном поступку!

Захтев за издавање Потврде за поступак озакоњења објекта, којом се потврђује да је објекат прикључен на јавну водоводну и канализациону мрежу, корисници могу поднети лично на шалтеру инфо-пулта Службе информисања и пословних комуникација у приземљу седишта ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијева 3 у Зрењанину, сваког радног дана од 7,30 до 13,30 часова.

Приликом попуњавања захтева корисник је дужан да службенику наведе следеће податке: име и презиме, адресу објекта и шифру корисника.

Потврда се може преузети на истом шалтеру наредног дана након подношења, у периоду од 12 до 13,30 часова.

Кориснику потврда може бити послата поштом на кућну адресу уколико то затражи од службеника приликом подношења захтева.

Потврда се издаје само ради приказа Градској управи Зрењанин у поступку легализације бесправно подигнутих објеката.

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •