ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Потврда за поступак озакоњења објекта

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПОТВРДА ЗА ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКТА (ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ)

Захтев за издавање Потврде за поступак озакоњења објекта, којом се потврђује да је објекат прикључен на јавну водоводну и канализациону мрежу, корисници подносе лично Служби наплате у канцеларији 1 Корисничког центра (Петефијева 3, Зрењанин), сваког радног дана од 7,30 до 13,30 часова.

Приликом попуњавања захтева корисник је дужан да службенику наведе следеће податке: име и презиме, адресу објекта и шифру корисника.

Потврда се може преузети у истој канцеларији наредног радног дана.

Кориснику потврда може бити послата поштом на кућну адресу уколико то затражи од службеника приликом подношења захтева.

Потврда се издаје само ради приказа Градској управи Зрењанин у поступку легализације бесправно подигнутих објеката.

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •