ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

Квартални извештаји о реализацији програма пословања

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2023. ГОДИНУ

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2023.-31.12.2023. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (IV квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 31.12.2023. године)

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.01.2024.година)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2023.-30.09.2023. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (III квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.10.2023. године)

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.10.2023.година)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2023.-30.06.2023. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (II квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.07.2023. године)

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.07.2023.година)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2023.-31.03.2023. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (I квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2023. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2023. године) и Одлука о усвајању (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2023. године)

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2022. ГОДИНУ

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2022.-31.12.2022. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (IV квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.01.2023. године) и Одлука о усвајању (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.01.2023. године)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2022.-30.09.2022. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (III квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 31.10.2022. године) и Одлука о усвајању (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 31.10.2022. године)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2022.-30.06.2022. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (II квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.07.2022. године) и Одлука о усвајању (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.07.2022. године)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2022.-31.03.2022. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (I квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2022. годину усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2022. године) и Одлука о усвајању (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2022. године)

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА  ПОСЛОВАЊА  ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.01.2022.година)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2021.-31.12.2021. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.01.2022. године)

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања  ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.10.2021.година)

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања 01.01.2021.-30.09.2021. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.10.2021. године)

Одлука о усвајању II кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2021. године)

II квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2021. године)

Одлука о усвајању I кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2021. године)

I квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2021. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2021. године)

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2020. ГОДИНУ

Одлука о усвајању IV кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.01.2021. године)

IV квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.01.2021. године)

Одлука о усвајању III кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.10.2020. године)

III квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.10.2020. године)  

Одлука о усвајању II кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2020. године)

II квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2020. године)

Одлука о усвајању I кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 12.05.2020. године)

I квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2020. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 12.05.2020. године)

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2019. ГОДИНУ

Одлука о усвајању IV кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.01.2020. године)

IV квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.01.2020. године)

III квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.10.2019. године) и Одлука о усвајању III кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.10.2019. године)

Одлука о усвајању II кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2019. године)

II квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2019. године)

Одлука о усвајању I кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 25.04.2019. године)

I квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 25.04.2019. године)

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2018. ГОДИНУ

Одлука о усвајању IV кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.01.2019. године)

IV квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.01.2019. године)

Одлука о усвајању III кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.10.2018. године)

III квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.10.2018. године)

Одлука о усвајању II кварталног извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2018. године)

II квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.07.2018. године)

I квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2018. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.04.2018. године)

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2017. ГОДИНУ

IV квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.01.2018. године)

III квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 30.10.2017. године)

II квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 31.07.2017. године)

I квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2017. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2017. године)

 

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ

IV квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.01.2017. године)

III квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 27.10.2016. године)

II квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 29.07.2016. године)

I квартални извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину (Усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин 28.04.2016. године)


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •