ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

САНАЦИЈА ХАВАРИЈЕ НА АТМОСФЕРСКОЈ МРЕЖИ У УЛИЦИ 9. МАЈА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Радовима на санацији хаварије и отклањању узрока задржавања атмосферских вода након обилнијих падавина на јавним површинама у улици 9. маја у МЗ Сава Ковачевић настављају се активности ЈКП „Водовод и канализација“ на унапређењу функционисања атмосферске канализационе мреже.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанина извршило је радове на санацији хаварије на атмосферској мрежи у улици 9. маја (фото: ВИК ЗР)

У протекле две недеље ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин извело је радове на санацији хаварија и отклањању узрока задржавања атмосферских вода на путним, пешачким и зеленим површинама након обилнијих падавина, и то на углу улица Цара Душана и магистрале, у Гундулићевој улици код зграде Суда и код Медицинске школе на Багљашу, а све у циљу унапређења функционисања атмосферске канализационе мреже и несметаног кретања моторних возила, бициклиста и пешака.

Бетонирање пешачке стазе у оквиру нивелације терена у улици 9. маја (фото: ВИК ЗР)

Из истих разлога протеклих дана изведени су радови и у улици 9. маја у МЗ Сава Ковачевић, који су обухватали санацију хаварије на атмосферској мрежи, где је замењен део оштећене цеви новом, репарацију постојећих шахтова са сливним решеткама, као и нивелецију терена у оквиру које је извршено скидање постојећег асфалта са 80 метара пешачке стазе и платоа испред маркета и поновно бетонирање ових површина.

У оквиру радова извршена је и реконструкција постојећих шахтова са сливним решеткама (фото: ВИК ЗР)

Поменутим радовима решен је проблем задржавања атмосферских вода након обилнијих падавина на делу пута, али и на поменутом делу пешачке стазе што је посебно значајно јер је у питању прилаз предшколској установи која се налази у улици 9. маја.

Поред отклањања кварова и елиминисања других узрока који доводе до задржавања атмосферских вода на јавним површинама наком обилнијих падавина, у склопу редовних активности на одржавању атмосферске канализационе мреже ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин врши и испирање мреже и чишћење сливних решетки.

Испирање атмосферске кнализационе мреже (фото: ВИК ЗР)

Тренутно се испирање атмосферске мреже и чишћење сливних решетки спроводи у Панчевачкој улици како би се уклонило лишће, трава и комунални отпад са сливних решетки и из саме мреже и на тај начин одржала њена ефикасност и спречила могућност задржавања атмосферских вода на јавним површинама након обилнијих падавина.

Поменуте активности на редовном одржавању атмосферске мреже ЈКП „Водовод и канализација“ спроводиће и у наредном периоду.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
РАЦИОНАЛНА ПОТРОШЊА УСЛОВ ЗА СТАБИЛНО ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •