ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

САНАЦИЈА ДВЕ ХАВАРИЈЕ НА ФЕКАЛНОЈ КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин изводи радове на санацији две хаварије на фекалној канализационој мрежи које су последица дотрајалости мреже, чиме се настављају активности на унапређењу система прикупљања и одвођења отпадних вода у граду.

У току су радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин на санацији две хаварије на канализационој мрежи (фото: ВИК ЗР)

Зрењанин је у потпуности покривен фекалном канализационом мрежом у дужини од око 300 километара, па су активности ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин усмерене на њено редовно одржавање, модернизацију и реконструкцију електро и машинске опреме постојећих црпних станица, санацију кварова, замени постојеће дотрајале мреже новом, као и проналажењу решења за прикључење на мрежу појединих објеката који нису имали техничке услове за то, а све у циљу унапређења система прикупљања и одвођења отпадних вода у граду.

Санацијом хаварије и надоградњом мреже омогућава се и прикључење објеката из улице Миливоја Тошкова (фото: ВИК ЗР)

У току су радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин на санацији хаварије на делу фекалне канализационе мреже у насељу Берберско, где је због дотрајалости мреже долазило до повремених загушења, а чијим ће завршетком  бити омогућено да се и објекти у улици Миливоја Тошкова, који до сада нису имали техничке услове, прикључе на канализациону мрежу. Радови обухватају замену дела дотрајале постојеће канализационе мреже новом и надоградњу постојећег система новим цевима и припадајућим шахтовима за прикључење објеката из улице Миливоја Тошкова.

У улици Париске комуне упоредо са изградњом нове водоводне мреже предузеће изводи и радове на санацији хаварије на фекалној канализационој мрежи који такође обухватају замену дела постојеће канализационе мреже новом како би се елиминисала повремена загушења која су се јављала због дотрајалости мреже. Радови у овој улици поред замене дотрајалих цеви обухватају и репарацију постојећих припадајућих шахтова и прикључака за објекте.

Санацијама хаварија унапређује се систем прикупљања и одвођења отпадних вода (фото: ВИК ЗР)

Сличне радове на санацији хаварија на фекалној канализационој мрежи, а који за циљ имају унапређење система прикупљања и одвођења отпадних вода, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је у протеклом времену спровело и у улицама Ђорђа Стратимировића, Јеврејској и Савезничкој.

Што се тиче насељених места, при крају су активности на враћању раскопаних површина у првобитно стање у Елемиру чиме се завршавају радови на сливу 7 канализационе мреже у овом насељеном месту, и врше се припремне радње за наставак изградње канализационе мреже у Клеку, Лазареву и Елемиру за које је средства обезбедио Град Зрењанин.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ФУНКЦИОНИСАЊА АТМОСФЕРСКЕ МРЕЖЕ (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •