ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ФУНКЦИОНИСАЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Поред редовних активности на одржавању атмосферске канализационе мреже, који обухватају испирање исте и чишћење сливних решетки, протеклих дана ЈКП „Водовод и канализација“ извело је и радове на мрежи у циљу унапређења њеног функционисања.

Активности ЈКП „Водовод и канализација“ на редовном одржавању атмосферске канализационе мреже (фото: ВИК ЗР)

Зрењанин је један од ретких градова који има сепаративну канализациону мрежу, односно одвојену фекалну и атмосферску канализациону мрежу, а обе одржава ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.

Редовно одржавање атмосферске канализационе мреже обухвата испирање исте и чишћење сливних решетки, а по потреби врши се и отклањање кварова и елиминисање других узрока који доводе до задржавања атмосферских вода на путним и зеленим површинама наком обилнијих падавина.

Протеклих дана ЈКП „Водовод и канализација“ је извршило неопходне радове на атмосферској мрежи на више локација у граду са циљем унапређења њеног функционисања.

На раскрсници улице Цара Душана и магистрале, где су се атмосферске воде задржавале на путној површини, извршени су радови на реконструкцији постојећег сливника и замени дела цеви атмосферске мреже како би се омогућило њено несметано функционисање као и одржавање уз помоћ ВОМЕ – специјализованог возила за одгушења на мрежи и испирање исте.

Радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин на атмосферској канализацији на углу Цара Душана и магистрале (фото: ВИК ЗР)

На раскрсници код Медицинске школе, где је долазило до задржавања атмосферских вода на пешачком прелазу, стручне службе предузећа осмислиле су техничко решење и надоградњом постојећег система додатним цевима створили неопходне услове да постојећи проблем буде решен.

Радови на унапређењу атмосферске канализације на раскрсници код Медицинске школе (фото: ВИК ЗР)

У Гундулићевој улици код зграде Суда уз помоћ механизације уклоњена је земљана површина са које је киша спирала у сливну решетку и атмосферску канализацију земљу, траву и лишће и доводила до загушења исте и задржавања атмосферских вода на путној површини. Поред поменутих радова изнивелисан је ниво постојећег шахта са путном површином што ће омогућити лакше отицање атмосферских вода.

Уклањање земље и уређење површине око шахта атмосферске канализације код зграде Суда (фото: ВИК ЗР)

У склопу редовног одржавања извршено је и комплетно чишћење сливних решетки, самих сливника и испирање комплетне атмосферске мреже дуж Булевара Вељка Влаховића, чиме ће се спречити могућност задржавања атмосферских падавина на истом.

Екипе предузећа извршиле су чишћење свих сливних решетки и испирање мреже дуж Булевара Вељка Влаховића (фото: ВИК ЗР)

Активности на отклањању узрока задржавања атмосферских падавина на јавним површинама и на редовном одржавању атмосферске канализационе мреже биће настављени и у наредном периоду.

У више од 90% случајева узрочници загушења сливника и атмосферске канализације су одлагање покошене траве, прикупљеног лишћа, вишка земље и шута, као и комуналног отпада у виду кеса, влажних марамица, делова одеће и слично у сливне решетке, што за последицу има да долази до задржавања атмосферских вода на јавним површинама, па апелујемо да се комунални отпад одлаже на за то предвиђена места.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (РТВ ВОЈВОДИНА-УЖИВО)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •