ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖE У НАСЕЉУ МАЛА АМЕРИКА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Заменом постојеће водоводне мреже новом у насељу Мала Америка наставља се реализација Прве фазе реконструкције градске водоводне мреже. До сада су радови завршени у насељу Ружа Шулман, Шумица, при крају су на Карађорђевом тргу и преостало је да се изврше у Центру.

Радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин на реконструкцији водоводне мреже у насељу Мала Америка (фото: ВИК ЗР)

У току су радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин на замени водоводне мреже у насељу Мала Америка која је стара више од 50 година.

У оквиру поменутих радова биће изграђено око 6,4 километара нове водоводне мреже и то у 12 улица: Народне омладине, Змај Јовина, Скадарска, Кеј 2. октобар, Раде Кончара, Тамишка, Царице Милице, Ђорђа Стратимировића, Стевице Јовановића, Јована Поповића, Гундулићева и Ђуре Ђаковића.

Тренутно се радови одвијају на потезу улица Народне омладине – Змај Јовина, а о даљим локацијама грађани ће благовремено бити обавештени, као и о евентуалним затварањима појединих улица за кретање моторних возила или прекида водоснабдевања због потреба извођења радова.

Реконструкција обухвата постављање 6,4 км нових водоводних цеви у Малој Америци (фото: ВИК ЗР)

Поред изградње 6,4 км нове водоводне мреже од полиетиленских цеви у насељу Мала Америка биће изграђено и око 8 км водоводних прикључака, који воде од главног уличног вода до шахтова корисника, за око 600 објеката, а извршиће се и замена свих водомера новим.

Такође, биће уграђени секциони затварачи на краковима мреже што ће омогућити да у будућности приликом интервенција не долази до искључења комплетног насеља, већ само оног дела у непосредној близини места квара, као и подземни хидранти за ефикасније испирање водоводне мреже и за гашење могућих пожара.

Након завршетка радова раскопане површине биће враћене у првобитно стање, и то када се изврши провера рада нове мреже и када стручне службе процене да то неће угрозити безбедност цеви.

Иако је планирано да радови трају до краја фебруара наредне године, уколико нас временске прилике буду послужиле, очекивања су да радови буду завршени до нове године.

Заменом цеви значајно ће се унапредити систем водоснабдевања – елиминисаће се губици воде у мрежи и могућност деградације воде током проласка кроз исту, елиминисаће се кварови на мрежи и обезбедиће се довољне количине воде стабилног притиска.

Радови у Малој Америци одвијају се у оквиру Прве фазе реконструкције градске водоводне мреже (фото: ВИК ЗР)

Овим радовима се наставља реализација Прве фазе реконструкције градске водоводне мреже која обухвата замену исте у 5 градских насеља у укупној дужини од 19 километара. До сада су завршени радови у насељима Ружа Шулман (2,5 км нове водоводне мреже), Шумица (3,5 км), при крају су на Карађорђевом тргу (3,6 км) и остало је да се изврше у Центру.

Захваљујући доброј сарадњи са Градом Зрењанином, средства за реализацију Прве фазе реконструкције градске водоводне мреже обезбеђена су од стране града, покрајинских и републичких институција.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ (РТВ „ВОЈВОДИНА“)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и кнализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •