ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА У КАНАЛИЗАЦИОНУ И ВОДОВОДНУ МРЕЖУ У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У само протекле три године уложена су значајна финансијска средства и извршени бројни инфраструктурни радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин на канализационој и водоводној мрежи у граду и насељеним местима, неки су у току, а планирају се и нови.

У току су радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин у Елемиру на враћању путних и осталих површина у првобитно стање, чиме ће се окончати комплетни радови на сливу 7 фекалне канализационе мреже у овом насељеном месту, а који су у последњој етапи обухватали постављање око 1600 метара канализационих цеви.

Враћање површина у првобитно стање након завршетка радова на канализационој мрежи у Елемиру (фото: ВИК ЗР)

Радови на фекалној канализационој мрежи тренутно се изводе и у насељеном месту Лазарево, где је претходно изграђен потисни вод до Клека и једна црпна станица, а у току је постављање око 500 метара канализационих цеви.

Изградња канализационе мреже спада међу најскупље грађевинске радове, о чему говори податак да је само за наведене и оне последње завршене на канализационој мрежи у Клеку Град Зрењанин издвојио око 34 милиона динара. Захваљујући доброј сарадњи са Градом Зрењанином до сада је изграђено око 100 километара фекалне канализационе мреже са припадајућим црпним станицама која је у употреби у Клеку, Елемиру, Ечки, Меленцима и Стајићеву, а коју одржава наше предузеће.

Изградња канализационе мреже у насељеним местима (фото: ВИК ЗР)

Завршена је техничка документација за изградњу канализације у Арадцу и добијена грађевинска дозвола, а Град Зрењанин обезбедио је средства да се током ове године наставе радови на канализационој мрежи у Клеку, Елемиру и Лазареву.

У Зрењанину, који је у потпуности покривен фекалном канализационом мрежом у дужини од 300 км, акценат је на осавремењавању црпних станица, санацији кварова и реконструкцији постојеће мреже.

Само за реконструкцију кључних црпних станица канализационог система града у Марка Орешковића, где је спречено и ширење непријатних мириса, и Радноти Миклоша, где је санирана и хаварија на мрежи, издвојено је око 15 милиона, а за постављање сепаратора чврстог комуналног отпада у црпној станици Центар 25 милиона динара.

Сепаратор чврстог комуналног отпада у црпној станици Центар (фото: ВИК ЗР)
Покривање базена на црпној станици у Марка Орешковића чиме је спречено ширење непријатних мириса (фото: ВИК ЗР)

Реконструисан је главни вод канализационе мреже у Малој Америци у улици Стевице Јовановића и замењена мрежа у улици Ђорђа Стратимировића. Саниране су хаварије у Савезничкој и Јеврејској улици, а за потребе радне зоне Југоисток 2 изграђено је 400 метара фекалне и 410 метара атмосферске канализационе мреже. Санирана је и хаварија на атмосферској канализационој мрежи код надвожњака на Багљашу, а редовно се врше одгушења на фекалној и атмосферској канализационој мрежи за шта је набављено ново специјализовано возило ВОМА.

Реконструкција главног вода канализационе мреже у МЗ Мала Америка (фото: ВИК ЗР)
Ново специјализовано возило за одгушења на канализационој мрежи у граду и насељеним местима (фото: ВИК ЗР)

У току је Прва фаза реконструкције градске водоводне мреже која обухвата замену цеви старијих од 50 година у 5 градских насеља у дужини од 19 км. Завршени су радови у насељима Руже Шулман и Шумица, при крају су на Карађорђевом тргу, почели су у насељу Мала Америка и преостали у Центру.

Поставља се нова водоводна мрежа у 5 градских насеља у укупној дужини од 19 километара (фото: ВИК ЗР)

У циљу унапређења водоснабдевања изграђено је и 17 мерних места на градској мрежи за мерење протока и детектовање губитака повезаних СКАДА системом за даљинско праћење и прикупљање података, а за ове и радове на реконструкцији мреже обезбеђено је 425 милиона од стране Министарства за јавна улагања.

Изграђено је 17 мерних места на градској водоводној мрежи за мерење протока и детекцију губитака воде у мрежи (фото: ВИК ЗР)

У току су и радови на бушењу нових бунара на изворишту у граду у оквиру формирања треће линије бунара, као и радови на потпуној аутоматизацији изворишта СКАДА системом.

Значајна средства уложена су и у насељена места. Нов водоторањ са 600 метара нове мреже и бунаром изграђен је у Томашевцу, а потпуна репарација водоторња извршена је у Ечки и Орловату. Поред редовног одржавања електро и машинске опреме и репарације постојећих бунара избушени су и нови на изворишту у пет насељених места: Меленцима, Елемиру, Ченти, Орловату и Фаркаждину.

Изграђен је водоторањ у Томашевцу, 600 метара нове водоводне мреже и избушен нов бунар (фото: ВИК ЗР)
Извршена је потпуна репарација водоторња у Ечки и Орловату (фото: ВИК ЗР)

Сви извршени и планирани радови имају за циљ да се побољша квалитет водоснабдевања и прикупљања и одвођења отпадних вода како у граду, тако и у насељеним местима и да се омогуће бољи и квалитетнији услови живота свих наших корисника.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МАЛОЈ АМЕРИЦИ (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •