ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РАДОВИ ПРИ КРАЈУ, УСКОРО ПОЧИЊЕ ПРОБНИ РАД ПРЕЧИШЋИВАЧА ВОДЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Радови на изградњи постројења за пречишћавање питке воде улазе у завршну фазу.

PPPV2.7
Радови на изградњи саобраћајница унутар постројења за пречишћавање воде

 

Сви грађевински радови на објектима су завршени, базени су тестирани и спремни за употребу, хале за смештај опреме су у потпуности завршене, опрема постављена и монтирана.

1
Завршено је монтирање опреме постројења за пречишћавање воде

 

Завршене су и танкване и у њима су постављени резервоари за смештај хемије која се користи у процесу пречишћавања воде. При крају су радови на цевном разводу између резервоара и базена сирове воде.

У току је монтажа пумпи и остале опреме у објекту за смештај пумпи којима ће се регулисати хидраулично кретање воде унутар самог постројења и потискивати вода из базена у градску мрежу.

3
Објекат за смештај пумпи које регулишу хидраулично кретање воде унутар постројења и потискују воду у градску мрежу

 

Што се тиче електро опремања постројења, у потпуности је опремљена трафо станица и завршен спољни развод мреже. У току су завршни радови на повезивању објеката за смештај опреме на мрежу, као и радови на мрежи за спољну расвету и камере.

Тренутно се врше радови на главном доводу воде до постројења као и на изградњи канализационе и кишне канализације, док су радови на постављању цеви за пријем сирове воде и питке воде, као и цеви за кретање воде унутар постројења завршени.

5

4
Радови на постављању водоводне мреже унутар постројења

 

У току су радови и на изградњи саобраћајница унутар самог постројења.

Према најави  из Synertesh-a који је носиоц посла испред конзорцијума фирми који су добили услугу пречишћавања питке воде и које су инвеститори овог пројекта, у наредне две недеље можемо очекивати пуштање постројења у пробни рад.

Пробни рад ће се искористити за подешавање параметара квалитета воде у складу са важећим правилником и нормама усвојеним од стране Републике Србије, а који су много строжији од оних који су на снази у земљама Европске уније. Оног момента када се контролом воде установи да су задовољени предвиђени критеријуми, вода ће путем градске водоводне мреже бити дистрибуирана до крајњих корисника.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •