ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РАДОВИ НА ПРЕЧИШЋИВАЧУ ПИТКЕ ВОДЕ УЖИВО ПУТЕМ ДВЕ КАМЕРЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Радове са градилишта постројења за пречишћавање питке воде од среде сви заинтересовани могу пратити уживо путем две камере, које у потпуности покривају цело градилиште, па се сада, поред изградње базена за питку воду, могу јасније пратити и радови на изградњи базена за пријем сирове воде, као и изградње објекта (хале) за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу и објекта за смештај опреме за јонску измену. Видео стримови обе камере налазе се на сајту Града Зрењанина.

dve-kamere1
Пренос радова са градилишта путем две камере
kamere-na-sajtu-grada
Видео стримови за уживо пренос се налазе на сајту Града Зрењанина (уоквирено)

До четвртка 17. новембра  највише су напредовали радови на изградњи базена питке воде и базена за пријем сирове воде.

Након завршеног постављања арматурне мреже спољних и преградних зидова базена за пријем сирове воде прешло се на сегментно постављање оплате и бетонирање зидова.

sajt3-sirova-oplata
Припрема оплате за бетонирање спољних зидова базена за пријем сирове воде
sajt6-sirova-sve
Бетонирање зидова базена за пријем сирове воде

На базену питке воде завршено је бетонирање свих унутрашњих преградних зидова. За кровну армиранобетонску (АБ) плочу постављена је арматура и завршени су сви припремни радови за њено бетонирање које је планирано за петак 18. новембра.

sajt2-pitka-gornja2
Завршни припремни радови за бетонирање горње плоче базена питке воде
sajt1-pitka-gornja
Постављање арматуре за бетонирање горње плоче базена питке воде

На шљунканој подлози темељне плоче будућег објекта за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу постављен је подложни бетон и врше се припреме за уградњу арматуре на плочи. У току је израда и челичне конструкције хале за смештај опреме.

sajt4-ufro
Први слој бетона на темељној плочи будућег објекта за смештај опреме за реверзну осмозу и ултра филтрацију

Постављени су сви темељни стубови и везне АБ греде за објекат за смештај опреме за јонску измену, као и шљункана подлога, па ће након збијања исте уследити и бетонирање првог слоја плоче објекта.

sajt5-jono
Постављени сви темељни стубови и везне греде за објекат за смештај опреме за јонску измену

Планирано је да грађевински радови на постројењу за пречишћавање питке воде, уколико не дође до драстичних погоршања временских услова, буду завршени до краја децембра месеца. У току самих грађевинских радова, како они буду одмицали и како се буду стварали потребни услови, вршиће се постављање и саме опреме.

Више од 80 посто опреме је на располагању извођачу радова, комплетна опрема из иностранства је пристигла и спремна је за монтажу, а у току су завршни радови на преосталој опреми коју раде предузећа која су ангажована у Србији. Опрема за реверзну осмозу и предтретман се налази лагерована у кругу ЈКП „Водовод и канализација“, док се опрема за ултрафилтрацију и део пумпне станице налазе у складиштима “Транспортшпеда” у Београду.

Након завршетка грађевинских радова и монтаже комплетне опреме, односно након завршетка изградње постројења за пречишћавање питке воде, следи и пробни рад постројења од најдуже месец дана, током којих ће се вршити подешавање параметара и вршити контролне анализе воде из постројења, а након задовољења свих параметара дефинисаних уговором, односно постизања квалитета воде по стандардима које прописује Република Србија, а који су строжији од прописаних од стране Европске уније, вода ће путем градске водоводне мреже бити дистрибуирана и самим корисницима.

Повезане вести: И поред погоршаних временских услова напредују радови на изградњи постројења (14.11.2016.)

Повезане вести: Изградња постројења за пречишћавање питке воде тече планираном динамиком (08.11.2016.)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •