ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ИЗГРАДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИТКЕ ВОДЕ ТЕЧЕ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ (ФОТО)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Радови на парцели на којој је предвиђена изградња постројења за пречишћавање питке воде изводе се пуним интензитетом и према планираној динамици.

До петка 04.новембра завршени су радови на бетонирању плоче базена за пријем сирове воде, а шаловање зидова базена, као припрема за бетонирање, у завршној је фази. На базену за питку воду избетонирана су четири угаона зида у висини од 3,65 м. На плочи за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу врши се припрема челичне арматуре за наливање бетонске плоче и греда, а уграђени су и самци на које ће се везати челична конструкција будућег објекта. За плочу јоноизмењивача завршени су груби грађевински, односно земљани радови, и насут шљунак. Електродистрибуција Зрењанин ископала је комплетне ровове за постављање каблова високог напона до градилишта, чиме ће се решити напајање самог постројења за прераду питке воде.

bazen-pitke-utorak
У уторак 01. новембра прва два бочна зида базена за питку воду спремна за бетонирање
bazen-pitke-vode
Радови на базену за питку воду у среду 02. новембра
bazen-za-pitku-vodu
У четвртак 03. новембра избетонирана два бочна зида на базену за питку воду

Планирано је да грађевински радови, уколико не дође до драстичних погоршања временских услова, буду завршени до краја децембра месеца. У току самих грађевинских радова, како они буду одмицали и како се буду стварали потребни услови, вршиће се постављање и саме опреме.

bazen-sirove-utorak
Радови на припреми за бетонирање плоче базена за пријем сирове воде у уторак 01. новембра
betoniranje-bazena-sirove-vode
Бетонирање плоче базена за пријем сирове воде у среду 02. новембра
bazen-za-prijem-sirove-vode
Припремни радови за бетонирање зида базена за пријем сирове воде у четвртак 03. новембра

Више од 80 посто опреме је на располагању извођачу радова, комплетна опрема из иностранства је пристигла и спремна је за монтажу, а у току су завршни радови на преосталој опреми коју раде предузећа која су ангажована у Србији. Опрема за реверзну осмозу и предтретман се налази лагерована у кругу ЈКП „Водовод и канализација“, док се опрема за ултрафилтрацију и део пумпне станице налазе у складиштима Транспортшпеда у Београду.

radovi-ro-i-uf
Радови на објекту за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу
jonizator
Завршени груби грађевински радови и насут шљунак за плочу јоноизмењивача

Након завршетка грађевинских радова и монтаже комплетне опреме, односно након завршетка изградње постројења за пречишћавање питке воде, следи и пробни рад постројења од најдуже месец дана, током којих ће се вршити подешавање параметара и вршити контролне анализе воде из постројења, а након задовољења свих параметара дефинисаних уговором, односно постизања квалитета воде по стандардима које прописује Република Србија, а који су строжији од прописаних од стране Европске уније, вода ће путем градске водоводне мреже бити дистрибуирана и самим корисницима.

rov-za-kabl-visokog-napona
Ров за кабл за напајање постројења
napajanje
Ров за кабл високог напона стигао до градилишта постројења

Као што смо и обећали, а о чему је јавност већ обавештена, реализован је договор постигнут између конзорцијума фирми који су у поступку јавне набавке добили услугу пречишћавања питке воде за град Зрењанин, ЈКП „Водовод и канализација“ и Града Зрењанина. На градилишту постројења је постављена камера и од 27. октобра она је у функцији и сви заинтересовани грађани путем видео стрима на сајту Града Зрењанина могу уживо пратити извођење радова на постројењу. До сада смо били отворени према јавности у вези свих информација везаних за изградњу постројења, тако ће бити и убудуће, а уживо пренос је прилика да сви грађани који желе прате ток радова на градилишту, а нарочито они који и даље имају резерве и скептични су како по питању  изградње постројења тако и по питању завршетка целокупног пројекта којим ће бити решен вишедеценијски проблем становника нашег града са водом за пиће.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •