ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ИЗЛИВЕНЕ ТЕМЕЉНЕ ПЛОЧЕ ОБА БУДУЋА ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ПРЕЧИСТАЧА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Радови на градилишту постројења за пречишћавање питке воде одвијају се у складу са предвиђеном динамиком и досадашње честе промене временских прилика нису утицале на реализацију постављених циљева.

sve
Темељне плоче будућих објеката за смештај опреме и базен за пријем сирове воде

Након завршетка бетонирања преградних и спољних зидова базена за пријем сирове воде, до понедељка 28. новембра избетониране су и све три пасареле изнад воденог дела базена и сада се врше припремни радови за бетонирање и само бетонирање надвишења и кровног дела овог базена.

sirova1
Базен за пријем сирове воде на ком се врше радови на надвишењу и кровном делу

 

sirova2
Избетониране пасареле изнад воденог дела базена и припремни радови за бетонирање надвишења на базену сирове воде

 

Током викенда је на подложном бетону темељне плоче будућег објекта за смештај опреме за јонску измену, као и неколико дана раније на будућем објекту за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу,  прво уграђена арматура а потом и изливена темељна плоча објекта.

temeljna-ploca-jonska-izmena
Темељна плоча будућег објекта за смештај опреме за јонску измену

У склопу базена питке воде урађени су крилни армирано-бетонски зидови који треба да приме један део притиска земље којом ће бити покривен базен питке воде са стране и по врху, да би се базен и вода у базену заштитили од температурних промена.

krilni-zid
Радови на бетонирању крилног зида уз базен питке воде

 

krilni-zid2
Крилни зид и са друге стране базена питке воде

Поред базена питке воде почела је изградња објекта за машинско одељење, односно за пумпе за сва хидраулична кретања воде унутар самог постројења за пречишћавање воде и потискивање воде из базена у градску мрежу.

objekat-za-pumpe2
Изградња објекта за смештај пумпи поре базена питке воде

 

objekat-za-pumpe
Постављање арматуре за бетонирање на будућем објекту за смештај пумпи

Подсећамо, сви заинтересовани могу уживо пратити извођење радова на постројењу за пречишћавање питке воде преко две камере које су постављене на градилишту, а чији се видео стримови налазе на сајту града Зрењанина.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •