ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

И ПОРЕД ПОГОРШАНИХ ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА НАПРЕДУЈУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПОСТРОЈЕЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

По присуству радника и механизације на градилишту, као и по видљивим  резултатима рада на свим деловима градилишта постројења за пречишћавање питке воде јасно је да киша, која је готово непрекидно падала током целе протекле недеље, није прекинула радове на изградњи постројења за прераду питке воде, али је довела до тога да један мањи део предвиђених радова не буде завршен у планираном времену.

sajt-masine
Део механизације на градилишту постројења

До четвртка 10. новембра на базену за пријем сирове воде након завршеног бетонирања плоче постављена  је арматурна мрежа спољних и преградних зидова базена и започета је припрема оплате за бетонирање истих.

sajt-sirova
Радови на постављању арматурне мреже спољних и преградних зидова базена за пријем сирове воде

На базену за питку воду завршавају се радови на бетонирању унутрашњих преграда базена и монтирана је комплетна оплата за бетонирање горње плоче базена.

sajt-pitka3
Избетонирани сви спољни зидови базена за питку воду

Постављене су темељне стопе, на које ће се монтирати носећа челична конструкција објекта, и темељне везне греде по ободу будућег објекта, тј. хале за сметај опреме за ултра филтрацију и реверзну осмозу. Урађена је и подлога за израду темељне бетонске плоче објекта на коју ће бити смештена опрема за ултрафилтрацију и реверзну осмозу.

sajt-ufro
Урађена је подлога за израду темељне бетонске плоче будућег објекта за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу

 

По пројекту за израду објекта за смештај опреме за јонску измену, врши се постављање темељних стопа и започета је припрема арматуре за израду темељних везних греди, а пре тога, у склопу припреме за бетонирање плоче овог објекта завршени су груби грађевински, односно земљани радови, и насут шљунак.

sajt-jon
Постављање темељних стопа за будући објекат за смештај опреме за јонску измену
sajt-jon2
Припрема арматуре за израду темељних везних греди на будућем објекту за јонску измену

Планирано је да грађевински радови на постројењу за пречишћавање питке воде, уколико не дође до драстичних погоршања временских услова, буду завршени до краја децембра месеца. У току самих грађевинских радова, како они буду одмицали и како се буду стварали потребни услови, вршиће се постављање и саме опреме.

Више од 80 посто опреме је на располагању извођачу радова, комплетна опрема из иностранства је пристигла и спремна је за монтажу, а у току су завршни радови на преосталој опреми коју раде предузећа која су ангажована у Србији. Опрема за реверзну осмозу и предтретман се налази лагерована у кругу ЈКП „Водовод и канализација“, док се опрема за ултрафилтрацију и део пумпне станице налазе у складиштима Транспортшпеда у Београду.

Након завршетка грађевинских радова и монтаже комплетне опреме, односно након завршетка изградње постројења за пречишћавање питке воде, следи и пробни рад постројења од најдуже месец дана, током којих ће се вршити подешавање параметара и вршити контролне анализе воде из постројења, а након задовољења свих параметара дефинисаних уговором, односно постизања квалитета воде по стандардима које прописује Република Србија, а који су строжији од прописаних од стране Европске уније, вода ће путем градске водоводне мреже бити дистрибуирана и самим корисницима.

Подсећамо да је на градилишту, у складу са договор постигнутим између конзорцијума фирми који су у поступку јавне набавке добили услугу пречишћавања питке воде за град Зрењанин, ЈКП „Водовод и канализација“ и Града Зрењанина, постављена камера и  да сви заинтересовани грађани путем видео стрима на сајту Града Зрењанина могу уживо пратити извођење радова на постројењу за прећишћавање питке воде.

Повезане вести: Изградња постројења за пречишћавање питке воде тече планираном динамиком (08.11.2016)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •