ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПОСЛАТЕ ОПОМЕНЕ КОРИСНИЦИМА КОЈИ НИСУ ОМОГУЋИЛИ ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У четвртак 10.11.2016. године ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је на кућне адресе око 600 корисника у Зрењанину послала опомене јер нису током минимум два редовна очитавања водомера, у јуну и септембру месецу ове године, омогућили нашим читачима приступ водомеру и очитавање истог, и нису поступили по обавештењу остављеном од стране читача да јаве стање својих водомера. За следећу недељу планирана је иста акција и за кориснике у насељеним местима.

koverta
Опомене због немогућности очитавања водомера послате на око 600 адреса корисника у Зрењанину

Поменутим корисницима водомер није очитан због једног од следећих  разлога:  што је објекат био закључан, што је поклопац шахта у ком се налази водомер био закључан или затрпан предметима, или што није био могућ приступ водомеру јер је под водом, затрпан шутом или ђубретом.

Према „Одлуци о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода“, коју је донела Скупштина града Зрењанина (у даљем тексту: Одлука), корисник је дужан да омогући очитавање водомера (члан 30. Одлуке), а према истој ЈКП „Водовод и канализација“ је дужна да минимум једном у току 6 месеци изврши очитавање водомера.

Пошто је септембарско очитавање последње у овој години, ми смо били принуђени да опоменемо кориснике да нам јаве стање својих водомера или да договоре посету читача да би у складу са потрошњом у претходном периоду могли да одредимо правилне аконтације које ће се наплаћивати у току зимског периода, односно до првог очитавања у марту наредне године, а и да испунимо и нашу обавезу прописану Одлуком.

opomena

Наглашавамо да слање опомена није обавеза, већ гест наше добре воље да дође до очитавања водомера и жеља да се избегне ситуација, а коју прописује Одлука, да кориснике који нису омогућили очитавања пријавимо надлежној комуналној инспекцији која им због тога може изрећи новчану казну у износу од  5000 динара (члан 66.став 1. тачка 14. и члан 66. став 4. Одлуке).

По пријему опомене корисници могу да јаве стање водомера на један од бројева телефона: 535-773, 593-003, 530-344 (7-15 ч), СМС поруком на: 064/811 60 99 или слањем мејла на: sluzba.ocitavanja@vikzr.rs (обе услуге доступне 24 ч). Уколико стање јављају смс поруком или мејлом морају навести име и презиме, адресу, место и стање водомера.

Уколико нису у могућности да сами очитају стање водомера корисници могу  контактирати Службу очитавања водомера нашег предузећа на телефон 535-773 и договорити посету читача

Кориснике који не поступе по горе наведеном у року од 5 дана од пријема опомене, не јаве стање стање или не договоре посету читача, ЈКП „Водовод и канализација“ ће бити приморана да их, према горе наведеном, пријави комуналној инспекцији.

Уколико и након тога корисници не омогуће очитавање водомера бићемо принуђени да им ускратимо пружање комуналне услуге, односно да их искључимо са водоводне мреже (члан 49. Одлуке).

Напомињемо да трошкови искључења са мреже и поновног прикључења падају на терет корисника (члан 50. Одлуке).

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •