ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПУШТАЊЕ ВОДЕ ИЗ ПРЕЧИШЋИВАЧА У ГРАДСКУ МРЕЖУ ТЕК КАДА ЗАДОВОЉИ СВЕ ТРАЖЕНЕ ПАРАМЕТРЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Да би отклонили све недоумице суграђана и спречили злоупотребу информација око присуства пречишћене воде из постројења за пречишћавање воде у градској водоводној мрежи, ЈКП „Водовод и канализација“ обавештава јавност о следећем:

Иако је од стране инвеститора, на дан почетка тестирања опреме постројења за пречишћавање воде, најављено да ће пречишћена вода из постројења бити одмах пуштена у градску водоводну мрежу, то није учињено.

Одлука Ивана Девића, директора ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је да ће се вода са пречишћивача пустити у градску водоводну мрежу оног момента када резултати провере квалитета воде потврде да пречишћена вода испуњава све тражене параметре које прописује правилник о квалитету воде Републике Србије.

 

Вода из пречишћивача биће пуштена у градску водоводну мрежу тек када задавољи све предвиђене параметре

 

Да ли ће то бити за неколико дана или недеља зависи од инвеститора, односно од резултата анализа квалитета воде. Према најави инвеститора они ће тражени квалитет воде постићи у наредних неколико дана и тек тада ће пречишћена вода бити пуштена у градску водоводну мрежу, а о чему ће јавност бити обавештена.

До тада се пречишћена вода неће пуштати у градску водоводну мрежу, већ ће један део наставити да кружи у оквиру система постројења, а други део ће се испуштати у канализациону мрежу.

Као што је и раније најављено у почетку ће учешће пречишћене воде у градској водоводној мрежи бити око 30 процената. Тај удео воде ће се врло брзо повећавати у корист пречишћене воде, а када постројење буде радило пуним капацитетом и када се достигне 100 процената присуства воде у мрежи, биће извршена  и уговором дефинисана мерења квалитета воде. Када потврду, да су сви параметри испуњени, да Завод за јавно здравље Зрењанина, тек тада можемо очекивати да надлежна инспекција, која је забранила за пиће воду из градског водовода, исту забрану уклони.

Дакле, и по пуштању пречишћене воде у систем, вода из градског водовода, и поред сталне контроле њеног квалитета, неће бити дозвољена за пиће све до момента док надлежна инспекција не укине забрану.

Побољшање квалитета воде у мрежи, које је видно, није резултат рада постројења, него одређених захвата које је вршило наше предузеће на извориштима одакле се водом снабдева град.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •