ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

НОВА ЦРПНА СТАНИЦА „ЦЕНТАР“ НАЈСАВРЕМЕНИЈА У ГРАДУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин располаже са око 80 већих црпних станица у граду и насељеним местима, помоћу којих регулише прикупљање и одвођење отпадних вода.

Црпна станица „Центар“, код дома ученика на магистрали, једна је од најважнијих, највећих и најсавременијих црпних станица у граду

Црпна станица „Центар“, која је смештена код дома ученика Ангелина Којић – Гина, једна је од најважнијих, највећих,  а уједно и најсавременијих црпних станица у граду. У њу се прикупљају  отпадне воде из северног дела града (од надвожњака, Иве Лоле Рибара, Цара Душана и већи део градског насеља Граднулица) и насељеног места Елемир. Њеном изградњом у значајној мери је побољшан систем одвођења и прикупљања отпадних вода, а уз помоћ и мањих црпних станица које смо пустили у рад у претходном периоду – црпне станице у Његошевој, Сарајевској и на Михајловачком друму – трајно је решен и проблем изливања отпадних и атмосферских вода који се појављивао у појединим улицима овог дела града.

Помоћник градоначелника у обиласку црпне станице у Сарајевској улици на Граднулици

Изградњом ове црпне станице омогућено је измештање црпне станице са градског трга и то је био предуслов да се изврши завршна фаза сређивања центра града, а и решен је дугогодишњи проблем са непријатним мирисима на углу улица Савезничка, Слободана Бурсаћа и Цара Душана.

Црпна станица „Центар“ је комплетно електромашински и инфраструктурно опремљена

Укупна вредност ове инвестиције је 91,5 милиона динара, од чега је град Зрењанин обезбедио 81,5 а ЈКП „Водовод и канализација“ из сопствених средстава 10 милиона динара. Она обухвата изградњу саме црпне станице, њено машинско, електро и инфраструктурно опремање, као и изградњу потисног вода фекалне канализације од Малог моста до Магистрале. Поменутим потисним водом  је црпна станица „Центар“ повезана са црпном станицом „Мали мост“ одакле се отпадне воде даље одводе до Марка Орешковића и потом ка Александровачком каналу.

Градоначелник Јањић и директор Девић током обиласка црпне станице – Град Зрењанин је обезбедио 81,5 а ЈКП „Водовод и канализација“ 10 милиона динара за реализацију овог пројекта

Радови на црпној станици започети су у зиму 2013. године и убрзо потом прекинути, да би се наставили у новембру 2014. године паралелно са изградњом потисног вода фекалне канализације који је завршен у мају 2015. године. Од тада је и црпна станица, иако није била комплетно завршена, у употреби, али је функционисала уз одређена техничка решења и физичко ангажовање радника нашег предузећа. У другој половини прошле године обезбеђено је самостално напајање црпне станице, завршено машинско опремање, завршени су радови на инфраструктури око саме црпне станице и постављен СКАДА систем за даљинско управљање и надзор црпне станице, чиме је она у потпуности аутоматизована и од пре месец дана као таква је и у функцији.

Црпна станица „Центар“ је у потпуности аутоматизована и опремљена СКАДА системом за даљинско праћење и управљање

Битно је напоменути да је током изградње потисног вода фекалне канализације и током реконструкције центра града на траси извођења радова извршена и комплетна замена цеви водоводне мреже.

 

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •