НЕЛЕГАЛНИ ПРИКЉУЧЦИ УГРОЖАВАЈУ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОБЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Нелегални прикључци, којим се атмосферске воде упуштају у фекалну канализацију и фекалне у атмосферску, угрожавају нормално функционисање обе канализационе мреже и могу довести до оштећења истих, али и до оштећења приватних објеката услед изливања воде. Апелујемо на кориснике да у најкраћем року такве прикључке уклоне.

Зрењанин је један од ретких градова у Србији који има одвојену атмосферску (кишну) и фекалну канализациону мрежу. Обе мреже су конципиране тако да у нормалним условима прихвате све количине отпадних вода са територије града. У ванредним околностима пројектовано је да један део атмосферских вода прими и систем фекалне канализационе мреже а да функционисање исте не буде угрожено.

Проблем представљају нелегални прикључци корисника који фекалну канализацију користе за одвођење атмосферских вода путем олука или канала са сливних површина (кровова, дворишта, стаза и других бетонских површина и слично) или испуштају садржај из септичких јама. Такође је и проблем када се јавна канализација атмосферских вода користи за одвођење фекалних отпадних вода.

Напомињемо да су оба случаја ЗАБРАЊЕНА чланом 24 „Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода“ коју је усвојила Скупштина града Зрењанина. Управо поменути случајеви, којих није мало, могу у периодима већих временских непогода, попут последњих које су задесиле наш град, изазвати велике проблеме у функционисању оба система канализационе мреже, оштетити их и угрозити њихову функционалност, али довести и до материјалне штете на приватним објектима услед изливања или враћања воде из мреже.

Из поменутих разлога ЈКП „Водовод и канализација“ апелује на кориснике да нелегалне прикључке на атмосферску и канализациону мрежу у најкраћем могућем року уклоне и на тај начин испоштују наведену Одлуку, али и покажу своју одговорност према јавној, али и приватној имовини својих суграђана.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

БОНУС ВИДЕО
ПРИВРЕМЕНО ЗАТВОРЕНО НАПЛАТНО МЕСТО У ГИМНАЗИЈСКОЈ 16

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •