ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

„ФАБРИКА ВОДЕ“ ОДГОВОРНА ЗА РАСКИД УГОВОРА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У циљу објективног и истинитог информисања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин обавештава јавност о следећим чињеницама:

Уговор о услузи пречишћавања питке воде се сматра раскинутим на дан 15.12.2020. године, кривицом саме „Фабрике воде“, а на основу важећег Споразума и Анекса споразума који су потписани на основу њихове молбе у моменту када су наступили услови за раскид Уговора, а у жељи да им омогућимо додатно време за доказивање свих дефинисаних параметара. Услови за раскид уговора су се стекли даном експлозије у постројењу, јер до горе поменутог датума нису доказали испуњеност свих параметара, а поступак против осумњичених у „Фабрици воде“ за поменуту експлозију се води у надлежном тужилаштву.

Споразумом је дефинисано да у случају да Извршилац услуге, тј. „Фабрика воде“, не испуни обавезе дефинисане истим, самим протеком рокова ће се сматрати да је Уговор раскинут кривицом Извршиоца и никаква даља обавештења од стране Наручиоца, односно ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, тим поводом нису више потребна, нити ће се примењивати друге одредбе Уговора о раскиду истог.

Подсећамо јавност да је детаљном анализом, коју су спровеле стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, утврђено да „Фабрика воде“ није испунила нити један од услова утврђених јавном набавком. Напомињемо да је у раду стручне комисије учествовао и претходни законски заступник „Фабрике воде“.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је дана 13.05.2021. године доставила „Фабрици воде“ предлог о компензацији међусобних дуговања и потраживања, а дана 06.07.2021. је поднета тужба за накнаду потраживања по основу извршених комуналних услуга одвођења отпадних вода. Због блокаде текућих рачуна „Фабрика воде“ од 02. јуна ове године није у могућности да измирује своје обавезе. За преостали дуг који има према нашем предузећу „Фабрике воде“ ће бити утужена уколико исти не измири до рока доспећа.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О РАДУ ФАБРИКЕ ВОДЕ (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •